Forgot Password

Block 3

Block 3 - Title On Thumb

Godišnja konferencija o MSP u BiH – Potaknuti kompanije da ubrzaju svoj put ka održivosti

Godišnja konferencija o MSP u BiH – Potaknuti kompanije da ubrzaju svoj put ka održivosti

Kompanije

SARAJEVO, 5. decembra (FENA) – Ubrzanje dinamike promjena u preduzećima i privredi BiH u pravcu pametnog rasta i održivog razvoja, u fokusu je šeste godišnje konferencije o malim i srednjim preduzećima (MSP) u BiH koja je danas organizovana u Sarajevu. Konferenciju o temi „Projektna podrška održivom razvoju MSP u BiH – (ne)naučene lekcije” organizovale su Eda – Agencija za razvoj preduzeća i SERDA – Sarajevska regionalna razvojna agencija, u saradnji sa UNDP-om BiH, uz podršku Ambasade Švedske u BiH kroz…

Block 3 - With Secondary Meta

Godišnja konferencija o MSP u BiH – Potaknuti kompanije da ubrzaju svoj put ka održivosti

Godišnja konferencija o MSP u BiH – Potaknuti kompanije da ubrzaju svoj put ka održivosti

Kompanije

SARAJEVO, 5. decembra (FENA) – Ubrzanje dinamike promjena u preduzećima i privredi BiH u pravcu pametnog rasta i održivog razvoja, u fokusu je šeste godišnje konferencije o malim i srednjim preduzećima (MSP) u BiH koja je danas organizovana u Sarajevu. Konferenciju o temi „Projektna podrška održivom razvoju MSP u BiH – (ne)naučene lekcije” organizovale su Eda – Agencija za razvoj…

Block 3 - Without Thumb

Godišnja konferencija o MSP u BiH – Potaknuti kompanije da ubrzaju svoj put ka održivosti

Godišnja konferencija o MSP u BiH – Potaknuti kompanije da ubrzaju svoj put ka održivosti

Kompanije

SARAJEVO, 5. decembra (FENA) – Ubrzanje dinamike promjena u preduzećima i privredi BiH u pravcu pametnog rasta i održivog razvoja, u fokusu je šeste godišnje konferencije o malim i srednjim preduzećima (MSP) u BiH koja je danas organizovana u Sarajevu. Konferenciju o temi „Projektna podrška održivom razvoju MSP u BiH – (ne)naučene lekcije” organizovale su Eda – Agencija za razvoj…

Block 3 - With Pagination