72 milijuna eura kredita za izgradnju Vjetroelektrane Vlašić

72 milijuna eura kredita za izgradnju Vjetroelektrane Vlašić

MOSTAR, 8. listopada (FENA) – Federalna vlada podržala je inicijativu da se kreditnim zaduženjem kod Europske investicijske banke (EIB) i Kreditanstalt for Wiederaufbau, Frankfurt na Majni (KfW) osigura 72 milijuna eura za izgradnju Vjetroelektrane Vlašić.

Prihvaćena je informacija o kreditu EIB-a i KfW-a za realizaciju ovog projekta, kao osnove za vođenje pregovora, te zaduženo Federalno ministarstvo financija, Federalno ministarstvo energije rudarstva i industrije te JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo da u tim za pregovore o kreditu imenuju ovlaštene predstavnike.

Konačna odluka o zaduženju bit će donesena po okončanju pregovora s kreditorima s kojima će biti utvrđeni konačni uvjeti zaduženja po kojem će krajnji dužnik biti Elektroprivreda BiH.

Federalno ministarstvo financija dostavit će Vladi FBiH informaciju o pregovorima kao i tekst usuglašenih ugovora između Bosne i Hercegovine i EIB-a i KfW-a, a današnji zaključak proslijediti Ministarstvu financija i trezora BiH radi provođenja daljnje procedure u vezi s kreditnim zaduženjem, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.