BHK CIGRE najavio 14. savjetovanje u oktobru u Neumu

BHK CIGRE najavio 14. savjetovanje u oktobru u Neumu

SARAJEVO, 12. septembra (FENA) – Bosanskohercegovački komitet Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme CIGRE (BHK CIGRE) organizuje 14. savjetovanje koje će biti održano od 20. do 22. oktobra u Neumu, na kojem će stručnoj i naučnoj zajednici biti predstavljena iskustva o svim područjima planiranja, održavanja i razvoja elektroenergetskih sistema.

Predsjednik BHK CIGRE Edhem Bičakčić najavio je danas na pres-konferenciji da je za predstojeće savjetovanje pripremljeno više od 160 stručnih i naučnih radova oko 350 autora i koautora iz zemlje i svijeta.

Naveo je da su u program savjetovanja uključena uvodna izlaganja o opštim pitanjima bh. elektroenergetike, a tiču se razvoja elektroenergetskog sektora do 2035.

– To su tranzicija energetskog sektora od uglja do obnovljivih izvora, izgradnja vjetroelektrane Mesihovina, berza i tržište električne energije u BiH, te elektromobilnost i uticaj na razvoj elektroenergetskog sektora – precizirao je Bičakčić.

Dodao je da će tokom savjetovanja biti održan okrugli sto “Budućnost proizvodnje energije iz uglja u BiH” na kojem će biti predstavljene teme Stanje postojećih termoblokova na ugalj u BiH, EU ciljevi dekarbonizacije do 2030. – procjena uticaja na izradu integrisanog energetskog i klimatskog plana BiH, Zamjenski blokovi – kogeneracija, te Korištenje biomase u proizvodnji energije.

Najavljeno je da će u toku savjetovanja biti održani brojni radni sastanci stručnih i naučnih radnika s predstavnicima privrede i obrazovnih institucija.