Budućim investitorima predočena 126 nalazišta četiri kritična minerala u BiH

Budućim investitorima predočena 126 nalazišta četiri kritična minerala u BiH

ZENICA, 20. septembra (FENA) – U organizaciji Univerziteta u Zenici, koji je partner u međunarodnom projektu Evropskog instituta za tehnologije pod nazivom „Invest RM – Multifaktorski model za ulaganje u sektor sirovina, studija slučaja Bosna i Hercegovina“, izvršena je prezentaciju dosadašnjih rezultata pomenutog projekta.

Cilj projekta, koji je počeo 2018. te je planirano da traje do 2020. godine, jeste prezentacija bh. potencijala u oblasti eksploatacije i procesiranja mineralnih sirovina.

– Cilj projekta je da se sačini online apliakcija koja bi obuhvaća sve podatke koji bi omogućili investitorima da donesu odluku hoće li oni dublje ući u neko područje i dalje se angažirati- kaže Sibila Borojević – Šoštarić, profesorica na Rudarsko-geološkom-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Ona ističe kako su pripremili četiri seta podataka: ekonomski, zakonsku legislativu, podatke o mobilnosti radne snage te bazu sa 126 ležišta i pojava kritičnih minerala, a za koje Evropska komisija smatra da su potrebni industriji te da zbog toga puno ulaže u njihovo otkrivanje.

– Obuhvatili smo četiri sirovine, koje su bitne za BiH i za koje geološki eksperti unutar projekta smatraju da imaju potencijala. To su: floriti, antimoniti, boksit i magneziti – kaže Borojević- Šoštarić, koja dodaje kako su obuhvaćeni podaci za državni, entitetske te kantonalne nivoe u BiH.

Prorektor za naučno-istraživački rad UNZE-a profesor Sabahudin Ekinović napomenuo je kako Zenica, kao centar metalurgije i unutar industrije koja prerađuje sirovine, ove godine slavi i 60 godina visokog obrazovanja te naučno-istraživačkog rada u oblasti metalurgije.

– BiH bi mogla postati ne samo prostor iz kojeg se izvlači sirovina, nego da se oko nalazišta sirovina investira u novu procesnu industriju, odnosno za pogone za preradu do odgovarajućih polufabrikata – kazao je Ekinović, koji je dodao da su podaci koji su prikupljeni u sklopu projekta važni i za vlast, koja upravlja resursima.

Direktor Rudarskog instituta iz Prijedora Dragoje Lajić ističe kako su, u sklopu projekta, do sada poznata te nova nalazišta, kao i ona koja su zapuštena, evidentirana na jednom mjestu te dostupna za nove investitore.

– Nadamo se da će potencijalni investitori prepoznati nalazišta i interesantna mjesta za ulaganja te na taj način doprinjeti i razvoju BiH – kaže Lajić.

On napominje kako je bh. bogata i mineralima koji se trenutno ne eksploatiraju, ali koje je moguće eksploatirati novim tehnologijama koje su poznate u svijetu, dok na bh. području takve tehnologije još nisu dostupne.