CIGRE BiH – Spremno dočekati investitore

CIGRE BiH – Spremno dočekati investitore

SARAJEVO, 31. maja (FENA) – Proizvodnja električne energije za vlastite potrebe u Bosni i Hercegovini postaje sve interesantnija za tradicionalne ali i nove investitore koje, prema mišljenju ovdašnjih elektroenergetičara, treba spremno dočekati.

U Bosanskohercegovačkom komitetu Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme smatraju da „prohodnost u ishođenju dozvola za distribuirane elektrane nije na potrebnom nivou“ i to je povod da se u najskorije vrijeme organizuje okrugli sto na kojem će u vezi sa time biti razmotreno stanje i predloženi naredni koraci. O tome će biti riječi i na sjednci Upravnog odbora CIGRE BiH koja je zakazana za danas u Sarajevu.

-Inicijativa za održavanje ovog skupa došla je iz našeg Studijskog komiteta za tržište električne energije i regulaciju, a između ostalog motivisana je činjenicom da se u narednom periodu može očekivati masovniji odziv investitora. Uz to, potrebno je donijeti i nove šeme podsticaja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora na čijem se korištenju sve više insistira – izjavio je predsjednik Bosanskohercegovačkog komiteta CIGRE Edhem Bičakčić.

Upravni odbor će na sjednici razmotriti obaveze i aktivnosti u vezi sa učešćem bosanskohercegovačkih elektroenergetičara na Dvanaestim danima Bosanskohercegovačko-američke akademije umjetnosti i nauke čije je održavanje planirano u periodu od 24. do 27. juna u Mostaru. Na dnevnom redu je i analiza priprema i organizacije 15. Savjetovanja CIGRE BiH ove jeseni u Neumu.