Postupak izdavanja Energetske dozvole za izgradnju vjetroelektrane na području Glamoča

Postupak izdavanja Energetske dozvole za izgradnju vjetroelektrane na području Glamoča

SARAJEVO, 13. oktobra (FENA) – Vlada Federacije BiH danas je na sjednici usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole i dala prethodnu saglasnost ovom ministarstvu u postupku izdavanja Energetske dozvole privrednom društvu Vjetroelektrane d.o.o. Glamoč za izgradnju vjetroelektrane Dževa, instalisane nazivne i odobrene snage priključenja od po 46 MW.

Planirana godišnja proizvodnje električne energije iz ove vjetroelektrane je 160 GWh, a njena izgradnja je predviđena na području općine Glamoč.

U informaciji je navedeno da je izgradnja vjetroelektrana važan segment razvoja elektroenergetske djelatnosti iz obnovljivih izvora energije i ekonomije uopće. Također, istaknuto je da je jedna od karakteristika glamočkog područja izrazito dobar vjetropotencijal, koji još nije adekvatno iskorišten u razvojnom kontekstu.

Projekt izgradnje VE Dževa doprinio bi unapređenju stanja privrede u Kantonu 10, a posebno u općini Glamoč.

Također su hronološki prezentirane realizirane i aktivnosti koje su u toku, kao i planovi za naredni period u realiziranju projekta izgradnje ove vjetroelektrane, te status ovog projekta. Tako je, između ostalog, navedeno da se na osnovu zabilježenih podataka o vrijednosti izmjerenih brzina vjetrova zaključilo da je lokacija Dževa jedna od izdašnijih lokacija po pitanju vjetra u Bosni i Hercegovini i nudi ogroman resursni potencijal.

Naime, srednja vrijednost izmjerenih brzina vjetrova u posmatranom razdoblju iznosila je 7,4m/s, kako u satnom tako i u desetminutnom razdoblju, uz maksimalnu zabilježenu prosječno satnu vrijednost u razdoblju mjerenja od 33,78 m/s, saopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Vlada Federacije zadužila je premijera FBiH da informaciju i danas doneseni zaključak uputi Parlamentu FBiH na razmatranje i usvajanje, kako bi Ministarstvo moglo pristupiti aktivnostima propisanim Uredbom o postupku, kriteriju, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja, na izdavanju Energetske dozvole.