Prioritet KJKP ‘Toplane-Sarajevo’ investicije i razvoj infrastrukture

Prioritet KJKP ‘Toplane-Sarajevo’ investicije i razvoj infrastrukture

SARAJEVO, 27. decembra (FENA) – Kantonalno javno komunalno preduzeće Toplane – Sarajevo d.o.o. poslovnu 2019. godinu završava sa pozitivnim finansijskim rezultatom koji će doprinijeti smanjenju akumuliranog gubitka iznad visine kapitala koji iznosi više od 80 miliona KM.

Očekivani prihodi sa 31.12.2019.godine iznose više od 60 miliona KM, a očekivana ostvarena dobit iznosi više od četiri miliona KM.

Nova Uprava je krenula u konsolidaciju procesa unutar Toplana, kao i u investicijski ciklus koji će obuhvatiti neophodan remont cjelokupnog sistema, a na osnovu „Studije izvodljivosti o proširenju i poboljšanju sistema daljinskog grijanja u Kantonu Sarajevo“ koja je usvojena strane Vlade KS.

Za taj projekt će Toplane tražiti finansijska sredstva stranih kreditora uz adekvatne garancije Vlade KS, čiju podršku ima.

Zahvaljujući pozitivnom finansijskom rezultatu Toplane Sarajevo će, također vlastitim sredstvima, krenuti u implementaciju Plana za 2020. godinu kojim su planirane investicije u iznosu od 10 miliona KM za implementaciju kapitalnih infrastrukturnih projekata.

Iz Toplana podsjećaju da je starost postrojenja u prosjeku 20 i 30 godina, što predstavlja veliki sistemski rizik za stabilnost cjelokupnog sistema grijanja u Kantonu Sarajevu.

Također, Toplane nastavljaju naplatu 90 miliona KM potraživanja, kao i sa isključenjima dužnika, pravnih i fizičkih lica kod kojih su se stekli uslovi, a prvi rezultati aktivnosti na isključenju dužnika izvan roka plaćanja, već daju značajne efekte koji će direktno doprinijeti dodatnoj stabilnosti poslovanja Toplana, saopćeno je iz tog preduzeća.