Vlada FBiH – Dobri rezultati projekta energetske efikasnosti

Vlada FBiH – Dobri rezultati projekta energetske efikasnosti

SARAJEVO, 23. januara (FENA) – Federalna vlada je usvojila izvještaj o realizovanim aktivnostima Implementacione jedinice Projekta “Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini” za Federaciju BiH za treći kvartal 2019. godine.

Riječ je o projektu utopljavanja i obnove javnih zgrada, kojim je od 2016. do 2019. godine obuhvaćeno 48 objekata na području FBiH. Od ukupnog broja, energetska efikasnosti je povećana u 35 obrazovnih i osam zdravstvenih institucija na kantonalnom nivou, te pet objekata na nivou Federacije BiH. Prosječna specifična godišnja potrošnja energije, odnosno prosječna energijska karakteristika javnih objekata prije uvođenja mjera povećanja energetske efikasnosti iznosila je 150 kWh/m2 godišnje. Nakon primjene mjera energetske efikasnosti ostvarena je ukupna ušteda električne i toplotne energije od 15.609.917 kWh godišnje, te je u prosjeku potrošnja smanjenja za 58 posto.

Ukupan broj korisnika obuhvaćenih mjerama iznosi 414.139, što znači da su direktno povećani komfor i usluge boravka i rada za 17 posto stanovništva FBiH, a ukupna ušteda energije u periodu od 20 godina (životni ciklus investicije) iznosi 312.198 MWh.

Nakon mjera povećanja efikasnosti očekivano ukupno godišnje smanjenje emisije CO2 iznosi 6.054 tone, dok je očekivano u periodu od dvadeset godina 121.083 tone CO2.

Ukupna ušteda troškova za energiju iznosi 2.667.851 KM godišnje, s prosječnim periodom povrata investicije od 13,3 godine, a u dvadesetogodišnjem ciklusu čak 53.357.026 KM, saopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.