Agencija za bankarstvo – Bankarski sektor u FBiH visoko likvidan i kapitaliziran

Agencija za bankarstvo – Bankarski sektor u FBiH visoko likvidan i kapitaliziran

SARAJEVO, 18. marta (FENA) – Agencija za bankarstvo Federacije BiH obavještava građane da je bankarski sektor u Federaciji BiH visoko likvidan i kapitaliziran, te da je sigurnost bankarskog sektora na iznimno visokom nivou.

Propisi u domenu likvidnosti i kapitala u Federaciji BiH su konzervativni i oprezni i u poređenju sa propisima u zemljama regiona i EU. Dosadašnji pristup Agencije i banaka je uključivao planiranje i testiranje otpornosti sistema na različite poremećaje i okolnosti sa kojima se danas suočavamo, saopćeno je iz Agencije za bankarstvo Federacije BiH.

Snaga bankarskog sistema je rezultat dugogodišnjeg razvoja regulatornog okvira, odgovornog pristupa Agencije i banaka.

Kao potvrda navedenog, učešće novčanih sredstava u ukupnoj imovini bankarskog sektora na dan 16. marta 2020. godine je veća od 30 posto, što daje značajan prostor bankama u Federaciji BiH da na zadovoljavajući način upravljaju likvidnošću u dužem vremenskom periodu.

Istovremeno, stopa adekvatnosti kapitala bankarskog sektora iznosi 18 posto, što je za 50 posto više u odnosu na zakonom propisani minimum. Visoka kapitaliziranost bankarskog sistema daje mogućnost za apsorpciju višeg nivoa rizika kojem bi banke mogle biti izložene u kriznim uslovima i osigurava ključne pretpostavke za kontinuitet poslovanja banaka.

Cijeneći visoku likvidnost i stabilnost banaka u Federaciji BiH, Agencija informiše javnost da će banke nastaviti kontinuirano pružati usluge građanima Federacije BiH. Istovremeno, upućuje građane da u što većoj mjeri koriste elektronske kanale i načine plaćanja, izbjegavajući korištenje gotovine i nepotrebno zadržavanje u poslovnicama banaka, uvažavajući rizik prijenosa zaraze, kao i preporuke nadležnih ministarstava i institucija u dijelu mjera koje se odnose na zaštitu zdravlja građana.

Sve banke su poduzele mjere na ublažavanju širenja zaraze, na način da upravljaju zadržavanjem i kretanjem klijenata u zatvorenom prostoru poslovnica. Navedene mjere su isključivo higijensko-tehničkog karaktera i poduzimaju se u cilju suzbijanja širenja virusa i nisu izazvane poteškoćama u operativnom ili finansijskom poslovanju banaka.

Agencija apeluje na građane da prate uputstva nadležnih institucija i banaka, te da svoje aktivnosti prilagode trenutnim okolnostima.