Banke iz FBiH plasirale u RS 1,5 milijardi KM kredita

Banke iz FBiH plasirale u RS 1,5 milijardi KM kredita

BANJA LUKA, 20. januara (FENA) – Banke sa sjedištem u Federaciji BiH plasirale su u Republici Srpskoj (RS) kredite u ukupnom iznosu 1,5 milijardi KM.

Podaci Agencije za bankarstvo RS-a za devet mjeseci prošle godine pokazuju da taj iznos čini 23 posto ukupnih kredita plasiranih u RS i ima stopu rasta od 11 posto u odnosu na kraj 2018.

Organizacioni dijelovi banaka sa sjedištem u Federaciji BiH u RS-u su prikupili depozite u ukupnom iznosu od 929,5 miliona KM ili 13,6 posto ukupnih depozita prikupljenih u tom bh.entitetu, sa stopom rasta od 21 posto.

Banke sa sjedištem u Federaciji BiH u RS-u imaju 52 organizaciona dijela, dok tri banake sa sjedištem u RS imaju 25 organizacionih jedinica koje posluju u Federaciji BiH.

U FBiH su plasirale 253,4 miliona KM kredita sa stopom rasta od devet posto u odnosu na kraj 2018. godine i prikupile 331,6 miliona KM depozita, koji su porasli za osam posto u odnosu na kraj 2018. godine, navodi se u izvještaju Agencije za bankarstvo RS.