CBBiH – Entitetske agencije nadležne, banke podržale moratorij na otplatu kredit

CBBiH – Entitetske agencije nadležne, banke podržale moratorij na otplatu kredit

SARAJEVO, 20. marta (FENA) – Centralna banka Bosne i Hercegovine potvrdila je kako je s obzirom na aktualnu situaciju i imajući u vidu neophodnost očuvanja dostignutog nivoa i daljnjeg jačanja stabilnosti finansijskog sistema u uslovima potencijalnih rizika uzrokovanih vanrednom zdravstvenom situacijom u zemlji, i u Bosni i Hercegovini moguće donijeti odluke kojima se propisuje zastoj u otplati obaveza dužnika (moratorij).

Iz Centralne banke BiH Feni je rečeno kako je i na sastanku Stalnog odbora za finansijsku stabilnost Bosne i Hercegovine (SOFS) prije dva dana prenesen stav komercijalnih banaka da su banke spremne da uvedu moratorij na otplatu kreditnih zaduženja za fizičke osobe i pravne subjekte, uz donošenje relevantne regulative.

– Za donošenje takve odluke i usvajanje relevantnih podzakonskih akata nadležne su entitetske agencije za bankarstvo – navode iz Centralne banke BiH.

Na sastanku Stalnog odbora za finansijsku stabilnost BiH (SOFS) razmatrane su mjere koje institucije, članice SOFS, mogu poduzeti u okviru svojih nadležnosti i u postojećem zakonodavnom okviru u cilju koordiniranog djelovanja na očuvanju finansijske stabilnosti u zemlji.

CBBiH na raspolaganju ima mogućnost i smanjenja stope obavezne rezerve, ukoliko se za tim ukaže potreba. Također, osiguraće neometano funkcionisanje platnog sistema u zemlji i prometa s inostranstvom, snabdijevanjem gotovim novcem za sve komercijalne banke u BiH.

iz CBBiH podsjećaju da Agencija za osiguranje depozita BiH garantuje za depozite na računima u komercijalnim bankama do 50.000 KM.

Entitetske agencije za bankarstvo već pripremaju podzakonske akte kojima će posebno prilagoditi upravljanje nastalim rizicima i davanjem pogodnosti građanima i pravnim subjektima kod servisiranja obaveza prema bankama.

Također, banke su spremne uvesti moratorij na otplatu kreditnih zaduženja za fizičke osobe i pravne subjekte uz donošenje relevantne regulative.

I federalni premijer Fadil Novalić potvrdio je kako će fizičkim i pravnim subjektima banke omogućiti moratorij, odnosno odgodu plaćanja kredita minimalno tri mjeseca.

Nakon sastanka s predstavnicima banaka koje posluju na području Federacije BiH, Udruženjem poslodavaca FBiH i Agencijom za bankarstvo FBiH, na kojem je zaključeno da je bankarski sektor u FBiH likvidan i funkcionira bez problema, premijer Novalić je kazao da će Agencija za bankarstvo FBiH i predstavnici banaka usaglasiti odluku i propisati procedure potrebne za realizaciju tog dogovora.

Agencija za bankarstvo Federacije BiH (FBA) će u najkraćem roku pristupiti donošenju podzakonskih akata kojima se podržavaju ključne mjere za ublažavanje negativnih efekata virusa „COVID-19“ na bankarski sistem, građane i privredu u Federaciji BiH.

Kako ističu iz Agencije za bankarstvo FBiH poseban naglasak će biti na upravljanje kreditnim rizikom i utvrđivanju očekivanih kreditnih gubitaka. Agencija je također već izdala preporuke svim bankama u Federaciji BiH.

Prema tim preporukama banke trebaju pristupiti donošenju Programa općih mjera na osnovu kojih će klijentima (pravnim subjektima i fizičkim osobama, koji su izloženi negativnim ekonomskim efektima izazvanim virusom „COVID-19“, olakšati servisiranje kreditnih i drugih obaveza prema banci, te o tome obavijestiti Agenciju.

Agencija preporučuje da se struktura sadržaja evidencija zahtjeva i klijenata koji su pogođeni negativnim ekonomskim efektima izazvanim virusom „COVID-19“ usaglasi na nivou bankarskog sistema.

Banke trebaju da razmotre dodatne olakšice za klijente koje uključuju i preispitivanje trenutnih naknada za usluge koje banke pružaju klijentima i izbjegavanje naplate naknada za obradu modifikacija izloženosti.

Banke su dužne izvijestiti Agenciju za bankarstvo ukoliko nisu u mogućnosti postupati po datim preporukama ili ukoliko postoje objektivne okolnosti zbog kojih bi mogao nastati prekid kontinuiteta poslovanja ili kašnjenje u provedbi važećih regulatornih i izvještajnih zahtjeva.

U Federaciji BiH na dan 30. septembra 2019. godine poslovalo je 15 komercijalnih banaka, s 539 organizacijskih dijelova, u kojima je bilo zaposleno ukupno 6.745 osoba. U Republici Srpskoj na dan 30.septembra prošle godine bilo je registirano osam komercijalnih banaka sa 151 filijalom i organizacionim dijelom u kojima je bilo uposleno ukupno 2.994 radnika.