CBBiH – Na kraju 2022. godine u BiH bilo aktivno 2,33 miliona bankovnih kartica

CBBiH – Na kraju 2022. godine u BiH bilo aktivno 2,33 miliona bankovnih kartica

SARAJEVO, 20. marta (FENA) – Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) objavila je redovan godišnji izvještaj o kartičnom poslovanju u BiH, u 2022. godini.

Na kraju protekle godine ukupan broj aktivnih kartica je iznosio 2.333.131 i veći je za 114.202 u odnosu na 2021. godinu. Kartice je svojim klijentima izdavala 21 banka u Bosni i Hercegovini.

U 2022. godini, ukupna vrijednost transakcija, realizovanih karticama u zemlji i inostranstvu, iznosila je 14.103.186.627 KM, te je zabilježila rast od 17,95 posto  odnosu na godinu ranije. Vrijednost kartičnih transakcija bilježi kontinuirano rast iz godine u godinu.

Ukupan broj kartičnih transakcija je bio 143.812.765 i uočava se trend rasta.

Prosječna vrijednost jedne transakcije bila je 98 KM i manja je za 6 KM u odnosu na 2021. godinu, dok je prosječni godišnji promet po jednoj kartici iznosio 6.045 KM i veći je za 656 KM u odnosu na 2021. godinu.

Shodno podacima, evidentan je rast prometa karticama na internetu. Procenat realizovanog prometa karticama na internetu u zemlji je iznosio 29 posto%, a u inostranstvu 71posto.

Zabilježen je i rast kartičnih transakcija na ATM, POS i internetu. Od ukupne vrijednosti kartičnih transakcija na ATM aparatima je realizovano 70 posto, putem POS uređaja 27 posto, dok je putem interneta realizovano 3 posto .

Realizovana vrijednost karticama izdatih od strane bh. banaka u inostranstvu veća je za 33 posto u odnosu na godinu ranije, od čega se veći udio odnosi na kupovinu robe i usluga na POS uređajima (81,56 posto), a svega 18,44 posto na podizanje gotovine na ATM i POS uređajima.

U odnosu na 2021. godinu, povećana je i realizovana vrijednost inostranih kartica u bh. bankama i trgovinama za 46,64 posto. U strukturi transakcija, podizanje gotovine na ATM i POS uređajima učestvuje sa 62,68 posto, dok je udio kupovine robe i usluga na  POS uređajima 37,32 posto.

Nastavljen je razvoj kartične infrastrukture, te je na kraju godine bilo instalisanih 1.653 ATM uređaja i 32.633 POS uređaja. Od ukupnog broja instalisanih POS uređaja, 32.047 je instalisano u trgovinama i 586 na šalterima banaka, saopćeno je iz  Centralne banke BiH.