Centralna banka BiH – Konsolidovani fiskalni suficit BiH 672 miliona KM

Centralna banka BiH – Konsolidovani fiskalni suficit BiH 672 miliona KM

SARAJEVO, 29. jula (FENA) – Konsolidovani fiskalni suficit u 2019. godini, na nivou cijele Bosne i Hercegovine, iznosi 672 miliona KM, odnosno oko 1,9 posto bruto domaćeg proizvoda (BDP), pokazuju redovni godišnji statistički podaci o vladinim finansijama koje je objavila Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH), a obuhvataju budžete na svim nivoima vlasti, sve vanbudžetske fondove u BiH i direkcije za ceste.

U odnosu na 2018. godinu fiskalni suficit je smanjen za 65 miliona KM, ali je fiskalna pozicija i dalje bila vrlo stabilna i odražavala je dobro upravljanje javnim finansijama.

Tekući rashodi u 2019. godini iznosili su oko 13,3 milijarde KM i rasli su po godišnjoj stopi od 4,7 posto, što je praćeno porastom konsolidovanih tekućih prihoda po sličnoj godišnjoj stopi od 4,4 posto koji su u 2019. godini iznosili 15,0 milijardi KM. Od ukupnih rashoda, najveći udio od 39 posto odnosi se na socijalna davanja, zatim na plate zaposlenih 28 posto, a potom na nabavku roba i usluga 19 posto. Ukupna kamatna plaćanja iznosila su 241 milion KM i praktično su ostala na istom nivou kao u 2018. godini. Tekući rashodi ne uključuju rashode koji se odnose na projekte finansirane stranim donacijama.

U sferi javnih investicija zabilježeno je značajno povećanje od 13 posto u odnosu na 2018. godinu, i one su dostigle iznos od milijardu KM, što je najviši iznos u posljednjih pet godina.

CBBiH u sklopu svojih statističkih aktivnosti i kroz saradnju sa više od 50 izvještajnih jedinica na svim nivoima vlasti, proizvodi statistiku usklađenu sa standardima Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) o konsolidovanim vladinim finansijama u BiH.

Ovi izvještaji dostavljaju se međunarodnim institucijama koje ih koriste za ocjenu ukupne fiskalne pozicije zemlje. Uz to, odnedavno se uvodi slična statistika bazirana na EU standardima (ESA2010 i EDP), a čije izvještaje nadgleda i ocjenjuje Eurostat, saopćeno je iz Ureda za komunikacije Centralne banke BiH.