Evropska komisija pripremila 81,4 milijarde eura kredita za 15 država članica

Evropska komisija pripremila 81,4 milijarde eura kredita za 15 država članica

BRUXELLES, 25. augusta (FENA) – Evropska komisija u ponedjeljak je Vijeću Evropske unije predstavila prijedloge o dodjeli 81,4 milijarde eura za 15 država članica EU-a kako bi im pomogla u ublažavanju posljedica koje je pandemija COVID-19 imala na zaposlenost.

Nakon što Vijeće EU odobri prijedloge, finansijska podrška bit će osigurana u obliku kredita koje EU pod povoljnim uslovima odobrava državama članicama.

Kako je planirano, države će primati pomoć putem instrumenta za Privremenu podršku za ublažavanje rizika od nezaposlenosti u vanrednim situacijama (SURE), namijenjenog da zaštiti zaposlene i radna mjesta pogođena pandemijom koronavirusa.

Među 15 kandidata na listi su najteže pogođene zemlje poput Italije, koja će dobiti 27,4 milijarde eura, a Španiji će biti dodijeljeno 21,3 milijarde eura. Poljska će vjerovatno dobiti 11,2 milijarde eura, Belgija 7,8 milijardi eura, Rumunija četiri milijarde eura i Grčka 2,7 milijardi eura.

– Samo četiri mjeseca nakon što sam predložila njegovo stvaranje, Komisija predlaže da se u okviru instrumenta SURE osigura 81,4 milijarde eura za zaštitu radnih mjesta i radnika koji su pogođeni pandemijom koronavirusa širom EU – izjavila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, javlja Xinhua.