Milićević: Vlada FBiH utvrdila Prijedlog proračuna FBiH u visini od oko 5,6 milijardi KM

Milićević: Vlada FBiH utvrdila Prijedlog proračuna FBiH u visini od oko 5,6 milijardi KM

SARAJEVO, 28. februara (FENA) – Federalna ministrica finansija Jelka Milićević danas je nakon tematske sjednice Vlade FBiH u Mostaru izjavila da je Vlada Federacije BiH utvrdila Prijedlog proračuna FBiH za 2022. godinu u visini od oko 5,6 milijardi KM i u odnosu na prošlogodišnji veći je za dva posto.

Ovaj akt je uz Prijedlog zakona o izvršenju proračuna upućen u parlamentarnu proceduru.

– Rezultat povećanja proračuna je povećanje prihoda isključivo prihoda od poreza. U ovoj godini planiramo povećanje prihoda 13 posto. Došlo je i do povećanja prihoda od PDV-a otprilike 17 posto i prihoda od doprinosa od mirovinskog osiguranja 12 posto – rekla je Milićević.

U rashodovnom smislu budžet je povećan za tri posto.

– Uz ograničene izvore finansiranja na stranom tržištu ove godine nemamo ponovo MMF kao izvora finansiranja. Ograničeni su nam kapaciteti za međunarodna zaduživanja zbog same situacije u BiH. Nismo ispunili neke obaveze, koje smo imali vezano za zadaće 14. prioriteta za pristupanje EU. Morali smo aktivirati sve reurse u samoj Federaciji. Naši resursi u ovom trenutku su naša sredstva, koja smo imali namjenska na podračunima – istakla je Milićević.

Vlada Federacije BiH zagovara posebne zakone koji se implemenitiraju kroz proračun.

– Jedan od najvažnijih zakona u ovom trenutku je Zakon o finansijskoj konsolidaciji zdravstvenih ustanova, koji će na određen način doprinijeti stabilizaciji i traži sredstva u iznosu od 75 miliona KM u proračunu u ovoj godini – kazala je Milićević.

Politika Vlade je i trajno zbrinjavanje Vlade i u Sarajevu i Mostaru i za to je planirano dodatnih 20 miliona KM u proračunu.

– Nastavljena je politika izgradnje odnosno kapitalnih investicija kroz kaznenoporavne zavode u iznosu od 8,5 miliona KM. Putem Federalnog ministarstva prometa i komunikacija planiraju se kapitalne investicije (putna infrastruktura kroz autoputeve i brze puteve) u iznosu do 229 miliona KM – navodi Milićević.

Govoreći o Federalnom zavodu za panzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) podsjetila je da su usvojene izmjene Zakona o PIO koje omogućavaju povećanje penzija u ovoj godini.

– Tražili smo mogućnost da izvršimo dodatnu korekciju mirovina i po tom osnovu je planirano 102 miliona KM u proračunu – dodala je Milićević.

Vodeći računa o stabilnosti proračuna županija i općina zadržan je transfer prema županijama i općinama u iznosu od 200 miliona KM.

Federalno ministarstvo finansija zadržalo je mjeru prema mladima, te se udružuju sredstva sa Union bankom u iznosu od 15 miliona KM za povoljnije kreditiranje mladih koji rješavaju svoje stambeno pitanje.

Ove godine planirano je 30 miliona KM za nabavku letjelica za gašenje požara.

U ovogodišnjem budžetu Federacija je prepoznala i kulturna zbvivanja posebno kroz transfere za kinematografiju, sport i bibliotečku djelatnost.