Pad ukupog prometa na Banjalučkoj berzi, dominiraju obveznice

Pad ukupog prometa na Banjalučkoj berzi, dominiraju obveznice

BANJA LUKA, 1.oktobra (FENA) – Tržište kapitala u Republici Srpskoj (RS) i u 2018.godini je zabilježilo pad tržišne kapitalizacije.

U izvještaju entitetske Komisije za hartije od vrijednosti se precizira da je lani došlo do pada ukupnog prometa na Banjalučkoj berzi u odnosu na prethodnu godinu (12,1 posto) i manji je od ostvarenog prometa u posljednje četiri godine, ali se još uvijek nalazi iznad ostvarenog prometa u periodu od 2008. do 2013.

Promet na Banjalučkoj berzi (uključujući blok poslove, prijavljene poslove po osnovu preuzimanja, aukcije za pakete akcija, obveznice i javne ponude) u 2018. iznosio je 428.170.864 KM, što je 12,06 posto manje od ostvarenog ukupnog prometa u 2017.

Kao i ranijih godina, u javnim ponudama na Banjalučkoj berzi dominiraju obveznice, što čini čak 91,51 posto ukupnog iznosa prikupljenih sredstava.

-Javna ponuda obveznica i trezorskih zapisa značajno je djelovala na ostvareni ukupan promet na Banjalučkoj berzi u 2018. godini (60,4 posto), dok je promet obveznicama i trezorskim zapisima činio 76,1 posto ukupno ostvarenog prometa – precizira se u izvještaju o stanju na tržištu hartija od vrijednosti u 2018. godini, a koji je upućen na razmatranje entitetskom parlamentu.

Od ukupnog prometa u 2018. godini, svega 7,6 posto čini redovan promet akcijama, što je opet rast za 113,9 posto u odnosu na prethodnu godinu, kada je iznosio 3,54 posto.

Redovan promet obveznicama učestvovao je sa 15,8 procenata, što predstavlja povećanje u odnosu na prethodnu godinu za 83,2 posto, kada je ovo učešće iznosilo 8,6 posto.

Promet trezorskih zapisa čini 4,7 posto ukupnog prometa, što predstavlja značajno smanjenje za 84,2 posto u odnosu na prethodnu godinu kada je ovo učešće bilo 29,48 posto ukupnog prometa.

Redovan promet na Banjalučkoj berzi u 2018. godini (izuzimajući blok poslove, prijavljene poslove po osnovu preuzimanja, javne ponude i aukcije za pakete akcija i obveznica) iznosio je 99.889.491 KM, što je za 67,9 posto više nego u 2017.

Tokom 252 dana redovnog trgovanja akcijama u 2018. godini ukupno je zaključeno 17.136 transakcija, što je za 28,7 posto više nego godinu ranije. U prosjeku je zaključeno 40 transakcija po danu trgovanja, sa prosječnom vrijednosću pojedinačne transakcije u iznosu 3.227 KM.

Iako su indeksi cijena hartija od vrijednosti rasli u 2018. godini, ukupna tržišna kapitalizacija svih hartija od vrijednosti kojima se trguje na Banjalučkoj berzi na kraju 2018. godine iznosila je 3.630.288.512 KM, što je za 9,8 posto manje nego na kraju 2017.

Razvijena tržišta u svijetu su osjetan oporavak od ekonomske krize imala još u toku 2009. godine, ali mala i nerazvijena tržišta jugoistočne Evrope su tek u 2013. godini neznatno osjetila efekte oporavka privrede i blage pomake u razvoju svojih tržišta. Po sadašnjim pokazateljima, neophodne su, navodi se u izvještaju, značajne strukturne promjene, prvenstveno u dijelu koji se odnosi na efikasnost realnog sektora i kredibilitet pojedinačnih emitenata hartija od vrijednosti.