Pandemija COVID-19 imala ograničen uticaj na tržište kapitala u BiH u 2020.

Pandemija COVID-19 imala ograničen uticaj na tržište kapitala u BiH u 2020.

SARAJEVO, 29. decembra (FENA) – Zaključno sa 28. decembrom, ukupan promet koji je u 2020. godini ostvaren na Sarajevskoj berzi (SASE) iznosio je 540.665.684,13 KM. U poređenju sa 2019. godinom, ovo predstavlja porast od 25,47 posto, izjavio je u razgovoru za Fenu izvršni direktor SASE Almir Mirica.

Ako 2020. godinu uporedimo sa 2018. godinom, kada je promet iznosio 288,196 miliona KM, procentualni porast iznosi 87,60 posto.

– Ako posmatramo kretanje cijena na berzanskom tržištu, izraženih kroz berzanske indekse, dolazimo do zaključka da su tri indeksa 2020. godinu završila sa pozitivnim performansom, a dva sa negativnim – naveo je Mirica.

Najveći porast vrijednosti zabilježio je SASX-FN, indeks ponderisan fundamentalnim pokazateljima poslovanja kompanija, koji je godinu završio u plusu od 16,01 posto. Slijedi neponderisani indeks SASX-30 sa plusom od 11,11 posto, te indeks investicionih fondova BIFX sa 2,95 posto porasta vrijednosti.

Mirica kaže da je negativan performans zabilježen kod SASX-10, koji prati kretanje 10 najvećih kompanija na domaćem tržištu mjereno po tržišnoj kapitalizaciji i učestalosti trgovine. SASX-10 je u 2020. godini izgubio 4,05 posto svoje vrijednosti. Također negativan godišnji performans zabilježen je i kod SASX-BBI, i to od 3,59 posto.

– Iz svega navedenog se može zaključiti da je pandemija COVID-19 imala ograničen uticaj na domaće tržišta kapitala, bar u 2020. godini. Razlog za to je jednostavan: kompanije iz realne ekonomije koje su najviše pogođene efektima pandemije – turizam, hotelijetstvo, rent-a-car agencije i slične – uglavnom nisu dionička društva čijim dionicama se trguje na domaćem berzanskom tržištu – zaključio je Mirica u razgovoru za Fenu.