PUFBiH – Započnite novu 2020. godinu bez poreznih obaveza

PUFBiH – Započnite novu 2020. godinu bez poreznih obaveza

SARAJEVO, 24. decembra (FENA) – Porezna uprava Federacije BiH je podsjetila porezne obveznike da je do kraja poslovne 2019. godine ostalo još pet radnih dana tokom kojih trebaju podnijeti nepodnesene porezne prijave i izmiriti svoje porezne obaveze i 2020. godinu započeti bez starih poreznih obaveza.

Podnošenjem poreznih prijava i plaćanjem poreznih obaveza, u skladu sa zakonom, porezni obveznici neće biti izloženi riziku izricanja kazni, i to: za neplaćanje poreza na dobit do 100.000 KM, za nepodnošenje poreznih prijava do 100.000 KM, za neplaćanje doprinosa do 5.000 KM, kao ni riziku plaćanja kamate po stopi od 0,04 posto dnevno, odnosno na godišnjem nivou 14,6 posto.

Iz Porezne uprave Federacije BiH navode da njihov cilj nije sankcionisanje i kažnjavanje poreznih obveznika, nego da svaki porezni obveznik ispunjava zakonom propisane obaveze, da ih dobrovoljno prijavi i plati, da prijavi svakog radnika i da za svaku uslugu izda račun.

– Pozivamo i molimo porezne obveznike da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, odnosno da posluju u skladu sa poreznim i drugim važećim propisima, jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja. Blagovremenim isplatom plaća i plaćanjem poreznih obaveza dobivate zadovoljnog i produktivnog radnika koji može da ostvari svoja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti, a zadovoljni radnik daje najbolje rezultate – saopćeno je iz Porezne uprave Federacije BiH.