Ratificirati finansijske sporazume za nastavak izgradnje u BiH

SARAJEVO, 25. septembra (FENA) – Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) najznačajnija je međunarodna finansijska institucija u BiH kada je u pitanju realizacija ekonomskih ciljeva, razvoj infrastrukture i drugi važni projekti za privredni oporavak i razvoj.

Istaknuto je to danas nakon susreta predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Denisa Zvizdića sa novoimenovanom šeficom Ureda EBRD-a u BiH Manuele Naessl, a sastanku je prisustvovala i regionalna direktorica EBRD-a za zapadni Balkan Suzana Hargitai.

Zvizdić je podsjetio da je u maju u okviru sastanka Odbora guvernera EBRD-a u Sarajevu potpisano 20 različitih projekata, među kojima je i onaj koji se tiče izgradnje obilaznice Doboj na paneveropskom autoputu, koridoru V-c u vrijednosti od 210 miliona eura.

Izrazio je zahvalnost EBRD-u koji je do sada investirao 2,5 milijardi eura za 160 projekata od kojih je 73 trenutno aktivno, a ne radi se samo o transportnoj infrastrukturi nego i projektima iz oblasti energetske efikasnosti i razvoja malih i srednjih preduzeća te projektima zelene ekonomije.

– Više od 800 miliona eura EBRD je osigurao za izgradnju koridora V-c što su najznačajnija sredstva na kojima se temelje svi planovi izgradnje tog najvažnijeg transportnog koridora za BiH – dodao je Zvizdić.

U nastavku saradnje, najavljeno je, radit će se na jačanju poslovnog okruženja, stvaranju pretpostavki za ulaganje sredstava u infrastrukturu, jačanje privatnog sektora te projekte u sektoru obnovljive energije i energetske efikasnosti, ali i zelene ekonomije.

Zvizdić je danas još jednom ponovio važnost hitne ratifikacije finansijskih sporazuma koji trenutno čekaju na ratifikaciju u Parlamentarnoj skupštini BiH, radi se o sporazumima u vrijednosti većoj od milijardu eura sredstava ne samo EBRD-a nego i drugih finansijskih institucija.

Ova sredstva namijenjena su za izgradnju transportne i komunalne infrastrukture, za razvoj poljoprivrede, jačanje sektora zaštite okoliša te obnovljive energije i u konačnici za otvaranje novih prijeko potrebnih radnih mjesta.

Regionalna direktorica EBRD- a za zapadni Balkan Suzana Hargitai podsjetila je da građani BiH plaćaju akcize na gorivo i taj novac namijenjen je za izgradnju koridora V-c zbog čega je namjera vidjeti kako zajednički oblikovati taj možda i najveći projekt u BiH.

Napomenula je da su neki dijelovi već izgrađeni, ali cilj je da se oni što prije spoje, kako bi se što prije moglo vidjeti da se radi o koridoru, te da to nisu samo određene sekcije koridora.

Namjera je, dodala je, u budućnosti pokušati vidjeti načine kako uključiti privatni sektor u razvoj BiH. Također, Hargitai je potakla pitanje ulaganja u sektor obnovljivih izvora energije, jer u BiH je jako malo projekata koji se implementiraju u oblasti obnovljive energije što bi trebalo mijenjati.

– Jedno od potencijalnih područja na kojima možemo graditi saradnju je oblast turizma. BiH ima turistički potencijal samo ga treba iskoristiti, do novembra će biti izrađen priručnik za područje zapadnog Balkana kako turizam iskoristiti za poboljšanje ekonomske situacije i otvaranje novih radnih mjesta – istaknula je Hargitai.

Novoimenovana šefica Ureda EBRD-a u BiH Manuele Naessl naglasila je da će ulaganje u infrastrukturu i dalje biti važno za EBRD, kao i rad na poboljšanju komunalnih usluga, a potaći će se i rad na projektima zelenih gradova što se već radi u nekim bh. gradovima.

Na kraju je zajednički još jednom pozvano na ratifikaciju ovih sporazuma jer je već počela naplata naknada na raspoloživa sredstva, a s druge strane taj posao je potrebno završiti jer se neće moći platiti izvođači radova i time će se usporiti projektna implementacija.