RS priprema Program ekonomskih reformi do 2020. godine

RS priprema Program ekonomskih reformi do 2020. godine

BANJA LUKA, 14.oktobra (FENA) – Program ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2020-2022. godina definiše pravce djelovanja entitetske vlade za trogodišnji period, a priprema se u skladu sa dokumentom „Smjernice za Programe ekonomskih reformi 2020-2022. godine“, koji je za zemlje zapadnog Balkana utvrdila Evropska komisija.

Osnove za izradu dokumenta predstavljaju Program rada Vlade RS za period 2019-2022. godina, „Memorandum o zajedničkim politikama i mjerama“ potpisan sa socijalnim partnerima, „Smjernice za razvoj privrede“, kao i dokument „Zajedničke socioekonomske reforme za period 2019-2022. godina“, koji je usvojen na 41. sjednici Vlade RS

U entitetskom Ministarstvu finansija danas je održan sastanak Tima RS za izradu Programa ekonomskih reformi, a razmatrane su do sada provedene aktivnosti na definisanju mjera za trogodišnji period, kao i pravci djelovanja koji slijede u izradi Programa ekonomskih reformi.

Na sastanku se razgovaralo i o prijedlozima koji su pripremljeni od svih relevantnih aktera uključenih u proces izrade Programa ekonomskih reformi, te je dogovoreno da resorna nadležna ministarstva izvrše analizu dostavljenih prijedloga radi unapređenja procesa izrade i što kvalitetnijeg definisanja strukturnih reformi RS za naredni trogodišnji period, saopćeno je iz Ministarstva finansija RS.