S ciljem sprečavanja terorizma uspostavlja se baza računa fizičkih osoba u RS

S ciljem sprečavanja terorizma uspostavlja se baza računa fizičkih osoba u RS

BANJA LUKA, 9.aprila (FENA) –U Repubici Srpskoj (RS) bit će uvedena centralizovana baza podataka o računima fizičkih osoba, otvorenih kod ovlaštenih organizacija za platni promet, s ciljem primjene međunarodnih standarda u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

-Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu u RS-u uspostavlja se Registar računa fizičkih osoba otvorenih u ovlaštenim organizacijama, koji vodi Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge Banja Luka (APIF) – rečeno je tokom današnje stručne rasprave o ovom zakonskom rješenju.

Registar je elektronska baza podataka koja sadrži račune i podatke o fizičkim osobama u koji podatke dostavljaju ovlaštene organizacije.

Cilj uspostavljanja ovog registra, rečeno je tokom rasprave, je da se omogući brža identifikaciju računa dužnika u poreskom, sudskom, izvršnom, ostavinskom i sličnim postupcima, kao i u postupcima sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

U stručnoj raspravi učestvovali su članovi skupštinskog Odbora za finansije i budžet, Sekretarijata za zakonodavstvo, Agencije za bankarstvo, Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF), Poreske uprave, Privredne i Advokatske komore RS-a, „Pošta RS“, kao i predstavnici banaka i Udruženja banaka u BiH.