Uručena tradicionalna bankarska priznanja ‘Zlatni BAM’

Uručena tradicionalna bankarska priznanja ‘Zlatni BAM’

SARAJEVO, 18. septembra (FENA) – Najuspješnijim bankarskim kolektivima u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu su uručena tradicionalna bankarska priznanja “Zlatni BAM”, koja već 18. godinu na osnovu godišnjih izvještaja nezavisnih revizora dodjeljuje finansijsko-poslovni magazin “Banke i Biiznis u BiH”.

Priznanja su uručena UniCredit Bank d.d. Mostar za lidersku poziciju u segmentima aktive i ukupnog kapitala, zatim Raiffeisen Bank BH za veličinu dioničkog kapitala u 2019. godini, dok je NLB Banka a.d. Banja Luka nagrađena u kategorijama ROE – prinos na dionički kapital, kao i ROA – prinos na aktivu.

Novoj Banci a.d. iz Banje Luke uručeno je priznanje za visinu aktive banaka s pretežno domaćim kapitalom, dok je Bosna Bank International d.d. Sarajevo priznanje dobila za najveći procentualni rast depozita i kredita. Za Bruto dobit po zaposlenom banaka sa pretežno domaćim kapitalom u 2019. godini priznanje “Zlatni BAM” uručeno je MF banci a.d. Banja Luka.

Pored ovih priznanja, žiri sastavljen od uredništva i saradnika finansijsko-poslovnog magazina “Banke i Biznis u BiH”, za individualni i kolektivni rad na svestranom unapređenju rada banaka i ostvarivanju njihove kvalitetnije veze sa klijentima, dodjelio je i određen broj posebnih Plaketa “Zlatni BAM”.