Vakufska banka ostvarila u 2018. rekordnu neto dobit od 1,12 miliona KM

Vakufska banka ostvarila u 2018. rekordnu neto dobit od 1,12 miliona KM

SARAJEVO, 5. marta (FENA) – Vakufska banka d.d. Sarajevo ostvarila je u 2018. godini rekordnu neto dobit u iznosu od 1,12 miliona KM, tako da zarada po dionici iznosi 1,48 KM (u 2017. godini 0,20 KM), podaci su iz skraćenog godišnjeg finansijskog izvještaja ove banke, prenosi poslovni portal Profitiraj.ba.

U poređenju sa 2017. godinom kada je profit iznosio 144 hiljade KM, neto dobit lani je porasla za 979 hiljada KM, odnosno za 435 hiljada KM u usporedbi sa 2016. godinom kada je dobit iznosila oko 688 hiljada KM. Neto dobit iz 2018. je još izraženiji u usporedbi sa 2015. kada je dobit Vakufske banke iznosila oko 262 hiljade KM, a naročito u odnosu na 2014. godinu kada je banka poslovala s gubitkom od 26,36 miliona KM.

Iako su neto prihodi od kamata na godišnjem nivou smanjeni za 0,7 posto, sa 7,77 miliona iz 2017. na 7,72 miliona KM, u 2018. godini neto prihodi od naknada i provizija porasli su za 3,4 posto, na nešto više od 4,48 miliona KM u odnosu na 4,34 miliona iz 2017. godine.

Bruto kreditni portfolio na kraju 2018. godine je iznosio 210,7 miliona KM i veći je za 4,42 miliona KM u odnosu na kraj 2017. godine. Ukupni krediti dati fizičkim licima na kraju 2018. godine iznose 122,2 miliona KM, dok ukupni krediti dati pravnim licima iznose 88,5 miliona KM.

Stopa regulatornog kapitala na dan 31.12.2018. godine je iznosila 14,51 posto i veća je od propisanih minimuma od strane Agencije za bankarstvo Federacije BiH.

Većinski vlasnici Vakufske banke su Badeco Adria d.d. Sarajevo (bivša Fabrika duhana Sarajevo) sa 73,20% udjela, te Mahmal Investment Company Ltd sa 7,30% i Hifa Oil d.o.o. Tešanj sa 3,52% udjela u vlasništvu.

Vakufska banka je na kraju 2018. godine imala 172 zaposlena što je za sedam radnika manje nego godinu ranije.