Vlada FBiH utvrdila prijedlog izmjena i dopuna Proračuna FBiH za 2019. godinu

Vlada FBiH utvrdila prijedlog izmjena i dopuna Proračuna FBiH za 2019. godinu

SARAJEVO, 27. juna (FEna) – Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Federacije BiH, kako bi bila osigurana sredstva za provedbu Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji u ukupnom iznosu od 25 milijuna KM u 2019. godini.

Istodobno, Vlada je pozvala oba doma Parlamenta FBiH da što brže održe žurne sjednice, usvoje predložene izmjene i dopune Proračuna FBiH i Zakon o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, koji je utvrdila na 180. sjednici održanoij 23.5.2019. godine i čiji Prijedlog će, zajedno s Rebalansom, uputiti u parlamentarnu proceduru.

Sukladno zaključcima Vlade FBiH, planirano je da 15 od 40 milijuna KM, predviđenih u Proračunu FBiH za 2019. godinu na ekonomskim kodovima s kojih se izvršavaju sudske presude i rješenja o izvršenju, kao i pripadajuće zatezne kamate i troškovi postupka, bude preraspodijeljeno na Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata. Nedostajućih 10 milijuna KM osigurano je unutarnjom preraspodjelom u okviru ovog ministarstva.

Za izmirenje obveza iz radnog odnosa po sudskim odlukama u cijelosti (glavnica, zatezna kamata i troškovi postupka) planirano je osam milijuna KM, dok je 17 milijuna KM predviđeno za izmirenje obveza po osnovu izvansudskih nagodbi, planiranih na posebnom ekonomskom kodu, kako bi bile stvorene pravne pretpostavke za provodivost izvršenja ovih obveza.

Predloženim izmjenama i dopunama Proračuna FBiH za 2019. godinu planirana su sredstva za izgradnju putne infrastrukture (autoceste, brze ceste), od čega se 151,5 milijuna KM odnosi na povrat sredstava u Proračun FBiH na poseban račun za upravljanje razvojnim sredstvima u okviru Jedinstvenog računa riznice, a na temelju zaključka Vlade FBiH od 20.6.2019. godine. Na istom podračunu će biti alocirana sredstva iz tzv. klirinškog duga od 107 milijuna KM, koja su ostala neutrošena u Proračunu FBiH za 2018. godinu, a iz kojih će biti financirani projekti izgradnje brze ceste Lašva – Nević polje, izgradnja Južne obilaznice Mostara i drugi projekti.Također, planirana su i dodatna sredstva za izgradnju putne infrastrukture u iznosu od 45 milijuna KM, a odnose se na dividendu JP Elektroprivreda BiH i očekuje se da budu uplaćena u narednom periodu. Ova sredstva će biti korištena za izgradnju tunela Hranjen prema Goraždu.

U skladu sa Zaključkom Vlade FBiH, planirana su i dva milijuna KM za nastavak izgradnje aerodroma u Bihaću. Riječ je, također, o neutrošenim sredstvima u Proračunu FBiH za 2018. godinu. Inače, Proračunom FBiH za 2019. godinu je za projekte unaprjeđenja avioprometa već osigurano 3,5 milijuna KM, te će taj iznos, zajedno s dva milijuna KM, dostići iznos od 5,5 milijuna KM namijenjenih ovom projektu.

Rebalansom Proračuna za 2019. godinu obuhvaćene su i promjene koje se odnose na unutrašnja prestrukturiranja sredstava pojedinih proračunskih korisnika, ali isključivo u okviru njihovih odobrenih proračuna.

Pripremajući Rebalans, Federalno ministarstvo financija je potpuno ispoštovalo zaduženja koja je dobilo od Vlade FBiH, ali i smjernice i dobru praksu u planiranju i upravljanju javnim sredstvima. Naime, unatoč dodatnim rashodima, tekuća potrošnja je povećana za samo 1,4 milijuna KM, a račun financiranja smanjen za 300 milijuna KM. Time je potvrđeno opredjeljenje Vlade u zadržavanju restriktivne proračunske potrošnje i ograničavanju javne potrošnje. Samim tim je smanjena i potreba za domaćim i ino zaduživanjem,

S druge strane, znatno su povećana sredstva za kapitalna ulaganja i kapitalne investicije što bi, u konačnici, trebalo poboljšati i ubrzati glavne generatore ekonomskog rasta u FBiH.

Inače, Prijedlog izmjena i dopuna iznosi 2.701.845.731 KM, što je za 48 milijuna KM ili 1,8 posto više u odnosu na Proračun FBiH za 2019. godinu.

Sukladno predloženim promjenama, Parlamentu FBiH je upućen i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna FBiH za 2019. godinu, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.