Anketa o uticaju COVID-19 na ekonomije zapadnog Balkana otvorena do 20. juna

Anketa o uticaju COVID-19 na ekonomije zapadnog Balkana otvorena do 20. juna

SARAJEVO, 11. juna (FENA) – Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) u saradnji sa Vanjskotrgovinskom komorom (VTK) Bosne i Hercegovine i Komorskim investicionim forumom zapadnobalkanske šestorke provodi anketu o uticaju pandemije COVID-19 na ekonomije zapadnog Balkana.

Rezultati istraživanja će ukazati na izazove sa kojima se suočavaju privredni subjekti u regionu i doprinijeti procjeni efikasnosti vladinih mjera podrške, kreiranih sa ciljem ublažavanja uticaja pandemije.

Također će doprinijeti naporima kreatora politika na zapadnom Balkanu u razvijanju mjera koje najbolje podržavaju poslovanje privrede tokom ovih izazovnih vremena, ističu iz VTKBiH.

Anketni upitnik je moguće popuniti do 20. juna na web stranici Vanjskotrgovinske komore BiH (samo jednom), a svi odgovori će biti potpuno anonimni.