BH pošta: Na impozantnim mašinama odštampa se i kovertira oko 2,5 miliona pošiljki mjesečno

BH pošta: Na impozantnim mašinama odštampa se i kovertira oko 2,5 miliona pošiljki mjesečno

SARAJEVO, 5. januara (FENA) – Glavni poštanski centar (GPC) u tehnološkom smislu, predstavlja glavno čvorište poštanskog sistema u Bosni i Hercegovini. Bez GPC-a i uposlenika koji rade 24 sata u smjenama, mnoge poštanske usluge ne bi bilo moguće realizovati na vrijeme i u kapacitetu koji danas BH Pošta ima, kao najveći poštanski operater kod nas.

Razmjena pošiljki sa drugim operaterima

Generalni direktor BH Pošte Mirsad Mujić kaže da se u BH Pošti izuzetno vodi računa o tehnološkom razvoju kompanije, posebno u smislu osiguranja normalnog funkcioniranja GPC-a, ali i budućem investiranju u pogone i ljudske potencijale koji mogu odgovoriti svim zahtjevima svjetskog poštanskog tržišta.

– Uz praćenje modernih trendova i uvođenje novih usluga, uspjeli smo bez značajnijih izazova sa tradicionalnog preći na elektronsko poslovanje. To su na prvom mjestu odgovor na potrebe naših korisnika, ali i novi načini poslovanja koje nam je donijela modernizacija poštanskog sistema, a trenutno i pandemija. Zato je važno ulagati u GPC, modernizovati ga, usavršavati u skladu sa novim trendovima i zahtjevima tržišta – naglašava generalni direktor BH Pošte Mirsad Mujić.

GPC se sastoji od nekoliko službi među kojima je i Služba prerade, gdje se svakodnevno vrši razmjena pošiljki između svih centara pošta BH Pošte, kao i razmjena sa druga dva javna poštanska operatera (HP Mostar i Pošte Srpske). Prerada se vrši neprekidno, danju i noću, a sve kako bi se osigurala maksimalna brzina i kvalitet usluga. Preuzimanje, transport i razmjena pošiljki organizovana je kroz opšti red prijevoza, koji uključuje svakodnevne linije između pojedinih centara pošta, i sa odličnim dvostrukim konekcijama na transportne linije druga dva javna bh. poštanska operatera. Iz tog razloga, najširi spektar usluga BH Pošte obezbijeđen je na cijeloj teritoriji BiH.

Carinski pregledi pošiljki

U GPC- u se obavljaju i poslovi prijema, prerade i otpreme svih međunarodnih pošiljki koje se šalju iz BiH u inostranstvo i obrnuto. Tako iz službe Izmjenične pošte, preko Međunarodnog aerodroma Sarajevo, tokom cijele sedmice pristižu i otpremaju se pošiljke prema 43 različite zemlje, sa mogućnošću tranzitnog transporta i prema ostalim destinacijama u cijelom svijetu.

Kako je usljed pandemije reduciran broj avio letova, organizovani su i kopneni transporti iz pojedinih zemalja. Ova služba također obavlja poslove podnošenja na carinski pregled svih pošiljki koje pristižu u BiH ili se otpremaju iz BiH putem Carinskog referata BH Pošta UINO BiH.

Nezaobilazni dio GPC-a je Hibridna pošta, na koju je BH Pošta posebno ponosna. Hibridna pošta se bavi uslugom elektronskog pisma. To znači da se pruža mogućnost firmama, institucijama ili fizičkim licima da Hibridnoj pošti pošalju informaciju u elektronskom obliku (račun, izvod, poziv i sl.), a da se, potom ta informacija obradi, odštampa i spakuje u kovertu, odnosno da se pretvori u pismonosnu pošiljku te da se, u što kraćem roku dostavi do primatelja.

Hibridna pošta trenutno ima impozantne moderne sisteme za štampu i kovertiranje koji omogućava kapacitet proizvodnje do 40.000 pošiljki u jednom satu. Ovdje se mjesečno u prosjeku odštampa i kovertira 2.500.000 A4 dokumenata. Također, sve pošiljke koje se kreiraju u Hibridnoj pošti se prerađuju na najmodernijem sistemu za mašinsko sortiranje pošiljki, koji sortira brzinom do 50.000 pošiljki na sat.

Poštivanje epidemioloških mjera

Naravno, sve ovo ne bi bilo tako dobro organizovano bez Službe Podrška i servisi, koja se brine o kompletnom održavanju opreme Hibridne pošte i Sorting centra, održavanju računarske opreme, te šalterskih sredstava za sve centre pošta. U sastavu ove službe je i skladište za potrebe GPC i za potrebe BH Pošte. U službi Podrška i servisi se također nalazi i Odjeljenje transporta, koje obavlja poslove prijevoza na području CP Sarajevo, kao i auto-radionica u kojoj se vrši održavanje voznog parka GPC-a, Generalne direkcije i CP Sarajevo.

Pandemija nije ni jednog momenta poremetila rad GPC- a zahvaljujući strogom poštivanju epidemioloških preporuka.

– Primarni zadatak je zaštita zdravlja naših radnika, a najbolji način za to je da se u praksi primjene i maksimalno poštuju sve mjere koje je donio Krizni štab BH Pošte. Najveći izazov u ovoj vanrednoj situaciji je održati kontinuitet tehnoloških procesa, jer smo svjesni da bi zastoj u GPC- u prestavljao zastoj u kompletnom poštanskom sistemu BH Pošte – kaže direktor GPC- a Amir Vranjača.

Reducirani su kontakti između radnika i formirani “backup” timovi, odnosno bar dva tima koji ne dolaze u međusobni kontakt, kako bi u slučaju zaraze u jednom timu, drugi tim mogao nastaviti tehnološki proces. U dijelu procesa gdje je standardno organiziran smjenski rad, unutar operativnih timova, izvršena je diferencijacija radnih vremena kako bi se minimizirao istovremeni angažman ljudi unutar manjeg prostora.

Kao važan dio BH Pošte, GPC će se i dalje razvijati u tehnološkom smislu sa povećanjem broja novih usluga, a sve u cilju pružanja što kvalitetnije i brže usluge korisnicima, saopćeno je iz BH Pošte.