Borac, Aluminij, KTK Visoko, Arcelormittal i Energoinvest poslovali s guitkom

Borac, Aluminij, KTK Visoko, Arcelormittal i Energoinvest poslovali s guitkom
MOSTAR, 17. siječnja (FENA) – Vlada Federacije BiH usvojila je izvješće Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o poslovanju gospodarskih društava iz oblasti industrije u 2017. godini i zadužila ga da i dalje vrši monitoring njihovog poslovanja i izvještava Vladu FBiH.

Sva gospodarska društva koja su poslovala s gubitkom u 2017. godini obavezna su sačiniti sanacijski plan, kako bi ga upravljačke strukture usvojile i postupile u skladu s njim.

Nakon analize financijskih izvještaja pet gospodarskih društava, promatranih kroz ostvarene ukupne prihode, rashode i dobit/gubitak od poslovnih aktivnosti, uočljivo je da su Konfekcija Borac d.d. Travnik, Aluminij d.d. Mostar, KTK Visoko d.d. Visoko, Arcelormittal Zenica d.o.o. i Energoinvest d.d. Sarajevo ostvarili negativan financijski rezultat, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Stečajni postupak je otvoren u gospodarskim društvima Hidrogradnja d.d. Sarajevo, UNIS Tools d.o.o. Sarajevo i Željezara Zenica d.o.o. Zenica, dok je sud, zbog nedostatka stečajne mase odbio prijedlog otvaranja stečajnog postupka nad imovinom gospodarskog društva Remontni zavod d.d. Travnik.

Ukupni gubitak gospodarskih društava u 2017. godini je 45.330.523 maraka. Negativan financijski rezultat Konfekcije Borac d.d. Travnik je 952.283 maraka, Aluminija d.d. Mostar 21.056.526 maraka, KTK Visoko d.d. Visoko 1.482.872 maraka, Arcelormittal Zenica d.o.o. 11.782.649 maraka i Energoinvest d.d. Sarajevo 10.056.193 maraka.

Dugoročne obaveze gospodarskih društava iznose 300.180.832 maraka, dok su kratkoročne 481.700.059 maraka.

Obaveze analiziranih gospodarskih društava su povećane, ukupni kapital je smanjen, dugoročni krediti su manji, što ukazuje na činjenicu da gospodarska društva nisu u mogućnosti osigurati sredstva iz kreditnih sredstava, jer se ona uglavnom koriste za servisiranje tekućih obaveza za plaće, poreze i doprinose, PDV obaveze i ostale kratkoročne obaveze.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, u funkciji Skupštine Razvojne banke FBiH, dala suglasnost za odobravanje raspodjele dijela novčanih sredstava, ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH za uvezivanje staža u 2017. godini. KTK-u Visoko odobreno je 350.912 maraka za umirovljenje 72 zaposlenika, Željezari Zenica 909.916 maraka za umirovljenje 36 zaposlenika, Konfekciji Borac 182.209 maraka za umirovljenje 44 zaposlenika i UNIS Tools 37.507 maraka za umirovljenje osam uposlenika.

Iz subvencija javnim poduzećima za uplatu doprinosa za PIO/MIO za umirovljenje zaposlenika KTK-u Visoko je dodijeljeno 14.686 maraka za umirovljenje pet zaposlenika i Željezari Zenica 394.451 maraka za 24 zaposlenika, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.