Ekopak na reciklažu poslao 11.911 tona ambalaže

Ekopak na reciklažu poslao 11.911 tona ambalaže

SARAJEVO, 15. aprila (FENA) – Uprkos izuzetno izazovnoj 2020. godini zbog pandemije koronavirusa, Ekopak je sa svojim partnerima koje čine 21 sakupljač iz Federacije Bosne i Hercegovine, a uime više od 700 proizvođača, uvoznika, distributera i trgovaca koji su mu prenijeli obavezu upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom, uspio poslati na reciklažu 11.911 tona ambalažnog otpada, saopćeno je iz te kompanije.

Rezultati i ostvareni ciljevi za 2020. godinu u „Godišnjem izvještaju o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom”, kojeg Ekopak svake godine dostavlja Federalnom ministarstvu okoliša i turizma i Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH, još jednom su potvrdili uspješnost i poslovnu agilnost Ekopakove mreže saradnika.

Unatoč mnogim izazovima, Ekopak je uspio održati stabilnost u poslovanju, optimizirati poslovanje i u saradnji s partnerima održati sistem reciklaže. Od 2012. godine do danas, sa saradnicima je predao na reciklažu više od 70.000 tona ambalažnog otpada.

-Pored izazova sa kojima se susrećemo, protekla godina je obilježena pandemijom koja je rezultirala poremećajem tržišta. Ipak, uspjeli smo postići zacrtane ciljeve i zadržati svoju poziciju u razvoju sistema upravljanja ambalažnim otpadom. U vremenu kada je sve okrenuto ka očuvanju zdravlja i borbi za život, ponosni smo jer smo i dalje uspjeli živjeti svoju misiju te u veoma teškim uvjetima ostvariti dobre rezultate – kazala je direktorica Ekopaka Amela Hrbat.

Ekopak će sa svojom mrežom saradnika koju čini 21 sakupljač iz deset kantona u FBiH, od čega je 10 javnih komunalnih preduzeća i 11 privatnih kompanija, nastaviti aktivno raditi na razvoju sistema odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada na zakonit i transparentan način te u skladu sa najboljim evropskim praksama i za dobrobit cijele zajednice, saopćeno je.

Ekopak je neprofitna kompanija osnovana 2011. godine s ciljem da u ime svojih klijenata proizvođača ambalaže, uvoznika, punilaca, distributera i trgovaca, preuzme odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za reciklažu i iskorištenje ambalažnog otpada u Federaciji BiH.

Dobijanjem dozvole od Federalnog ministarstva okoliša 29.05.2012. godine, postao je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini.