EPBiH – Preostalo je da Vijeće ministara BiH potpiše pismo podrške za Blok 7

EPBiH – Preostalo je da Vijeće ministara BiH potpiše pismo podrške za Blok 7

SARAJEVO, 24. augusta (FENA) – U Elektroprivredi BiH očekuju potpisano pismo podrške Vijeća ministara BiH kako bi mogli krenuti sa daljim pripremama i izgradnjom Bloka 7 u Termoelektrani Tuzla.

– Preostalo je da Vijeće ministara BiH usaglasi i potpiše Pismo podrške za projekt. Kada je riječ o kineskoj strani, kada EXIM banka primi ovjerene kopije pisma podrške Vijeća ministara BiH za projekt, bit će stvoreni uslovi za odobravanje kreditne linije od Državnog vijeća NR Kine – kazali su Feni u Elektroprivredi BiH.

Podsjetili su da su Odluka Parlamenta Federacije BiH o davanju prethodne saglasnosti za kreditno zaduženje JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo kod Izvozno-uvozne banke Kine za projekat izgradnje Bloka 7 – 450 MW u TE „Tuzla“ i Odluka Parlamenta Federacije BiH o odobravanju Odluke Vlade Federacije BiH o izdavanju garancije Federacije BiH u korist Izvozno-uvozne banke Kine za kreditno zaduženje JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo,  stupile na snagu 11. aprila ove godine.

Grupa ponuđača ITC Zenica, Prijedorputevi Prijedor i Integral Inžinjering Laktaši odabrana je za izvođača pripremnih radova za izgradnju Bloka 7 u TE Tuzla – prva faza. Nakon što prođe žalbeni rok, trebalo bi da budu potpisani ugovori.

– Od odluke Ureda za razmatranje žalbi ovisi potpisivanje ugovora sa izvođačima pripremnih radova, rok za njegovo potpisivanje, te uvođenje izvođača u posao – pojasnili su u EPBiH.

Blok 7 kao zamjenski termoenergetski blok u Tuzli koji će, kada se izgradi, dovesti do gašenja blokova 3,4 i 5 sigurno je najveći projekt u elektroenergetici BiH u ovom momentu, a njegova vrijednost se procjenjuje na više od 1,5 milijardi KM.

-Izgradnja Bloka 7 počinje kada se ispune ranije navedeni uslovi i Sporazum o kreditu i EPC ugovor postanu efektivni. Rok za izgradnju i uključivanje novog bloka u energetski sistem je 56 mjeseci – naveli su iz EPBiH.