EPBiH – U dvije smjene 14 dana bez napuštanja objekata radi 167 radnika

EPBiH – U dvije smjene 14 dana bez napuštanja objekata radi 167 radnika

SARAJEVO, 26. marta (FENA) – Kako bi se osigurala stabilnost energetskog sistema, kontinuitet u proizvodnji električne i toplotne energije te uredno snabdijevanje kupaca 167 radnika Elektroprivrede Bosne i Hercegovine rade 14 dana u dvije smjene bez napuštanja proizvodnih objekata.

U pogonu su dva bloka u Termoelektrani Tuzla i jedan blok u Termoelektrani Kakanj što zadovoljava potrebe Federacije BiH za električnom energijom i toplotnom energijom za grijanje Tuzle, Lukavca i Kaknja.

Svih 11 agregata hidroelektrana na Neretvi je raspoloživo i u pogonu su u skladu s potrebama za električnom energijom. Zalihe uglja na depoima i nivo hidroakumulacija je iznad bilansom predviđenog nivoa za ovo doba godine, saopćeno je iz Službe za komunikacije EPBiH.

Proces rada u proizvodnim jedinicama Elektroprivrede BiH odvija se po principu tzv. zatvorenog ciklusa koji podrazumijeva potpunu izolaciju zaposlenika u prostorima termoelektrana i hidroelektrana na period 14 dana.

U prostorima TE Tuzla u izolaciji je 117 zaposlenika, TE Kakanj 20 i hidoelektranama na Neretvi 16 zaposlenika koji upravljaju blokovima i agregatima, te rade na osiguranju preduvjeta za nesmetanu proizvodnju električne i toplotne energije, radeći u dvije smjene po režimu 12/12 sati.

U isto vrijeme u kućnoj izolaciji u trajanju 14 dana su uposlenici koji će nakon detaljne zdravstvene opservacije zamijeniti svoje radne kolege koji su trenutno na radu u izolaciji u termoelektranama i hidroelektranama.

U malim hidroelektranama, a koje su u sastavu Elektroprivrede BiH i koje su organizirane kroz djelatnost proizvodnje u distributivnim podružnicama, u sigurnosnoj zoni rada je šest zaposlenika Elektrodistribucije Bihać i četiri zaposlenika Elektrodistribucije Tuzla.

Radnicima koji su u izolaciji u prostorima proizvodnih jedinica osigurani su svi uvjeti neophodni za rad i boravak.

Na poslovima prijema i transporta uglja u krugu termoelektrana, otpremi pepela i drugim poslovima na koje obavljaju radnici koji nisu uposlenici Elektroprivrede BiH, angažirana je 41 osoba i nalaze se u izolaciji u prostorima termoelektrana.

Proces rada koji se odnosi na upravljanje sistemom, također je organiziran po principu takozvanog zatvorenog ciklusa. Radne zadatke u izoliranim uvjetima u neprekidnom trajanju 14 dana, obavljaju četiri radnika. Nakon 14 dana, trenutno angažirani radnici bit će zamijenjeni.

Prioritetne aktivnosti djelatnosti distribucije odnose se na otklanjanje kvarova i provedbu mjera kojima bi se smanjile mogućnosti beznaponskih pauza.

U rudnicima Koncerna EPBiH, broj angažiranih radnika sveden je na minimum potrebnih za nesmetano odvijanje procesa proizvodnje uglja.

Elektroprivreda BiH provodeći preporuke nadležnih organa, poduzima sve neophodne higijensko epidemiološke mjere s ciljem zaštite zdravlja radnika i kupaca, i sprečavanja daljnjeg širenja novog koronavirusa Covid-19.