FBiH – Smanjenje proizvodnje lignita i koksa, povećna bruto proizvodnja struje

FBiH – Smanjenje proizvodnje lignita i koksa, povećna bruto proizvodnja struje

SARAJEVO, 30. jula (FENA) – Bruto proizvodnja električne energije u FBiH u junu 2019. godine iznosila je 722 GWh, dok je u istom mjesecu 2018. godine iznosila 698 GWh.

Proizvodnja mrkog uglja u FBiH u junu 2019. godine iznosila je 350.663 t, dok je u istom mjesecu 2018. godine iznosila 351.975 t.

Proizvodnja lignita  u junu 2019. je iznosila 178.614 t, a u junu 2018. godine 202.987 t.

Proizvodnja koksa u FBiH  u junu je evidentirana u iznosu od 73.493 t, dok je   u istom mjesecu 2018. godine evidentirano 81.118 t, podaci su Federalnog zavoda za statistiku (prvi rezultati).