FDA odobrio prodaju IQOS-a u SAD

FDA odobrio prodaju IQOS-a u SAD

NEW YORK/SARAJEVO, 3. maja (FENA) – Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) potvrdila je da je IQOS, elektronski sistem za zagrijavanje duhana, usklađen s principom zaštite javnog zdravlja i odobrila je njegovu prodaju u Sjedinjenim Američkim Državama.

Odluka FDA uslijedila je nakon sveobuhvatne analize zahtjeva za komercijalizaciju (PMTA – premarket tobacco product application) koju je kompanija Philip Morris, proizvođač tog uređaja, zajedno s kompletnom naučnom dokumentacijom, agenciji predala 2017. godine.

Za razliku od cigareta, IQOS zagrijava, a ne sagorijeva duhan. To je prvi elektronski uređaj  za zagrijavanje duhana koji je od FDA dobio dozvolu za prodaju u SAD. U skladu sa zakonom iz 2009. godine, ta agencija je ovlaštena da reguliše tržište duhanskih proizvoda što podrazumijeva i nadzor nad inovativnim proizvodima iz te oblasti.

Komentarišući odobrenje FDA Andre Kalancopulos, CEO Philip Morris International (PMI) je izjavio da takva odluka predstavlja važan korak naprijed za 40 miliona Amerikanaca koji puše klasične cigarete.

– Neki će prestati. Većina neće i za njih IQOS predstavlja bolju alternativu od nastavka pušenja. Dosad je 7,3 miliona ljudi širom svijeta potpuno prešlo, s tradicionalnih cigareta, na IQOS. Cilj svih nas u kompaniji Philip Morris je da potpuno zamijenimo cigarete bezdimnim proizvodima koji predstavljaju kombinaciju sofisticirane tehnologije i napredne nauke – rekao je Kalancopulos naglasivši da je „odluka FDA  istorijska prekretnica“ na putu ka tom cilju.

PMI će komercijalizovati IQOS u SAD kroz ekskluzivnu saradnju s Altria Grupom. Prema riječima CEO-a, kompanija podržava i strogo će se pridržavati smjernica za komercijalizaciju koje je propisao FDA, a koji omogućavaju da IQOS dopre isključivo do onih kojima je i namijenjen – do punoljetnih pušača.

Kompanija Philip Morris podnijela je FDA-u sveobuhvatna naučna istraživanja da bi osigurala podršku za svoje dvije aplikacije. Prvu (PMTA) koja je upravo odobrena i odnosi se na komercijalizaciju IQOS-a na američkom tržištu i drugu koja se i dalje razmatra, a odnosi se na klasifikovanje tog proizvoda kao „duhanskog proizvoda modifikovanog rizika“ (MRTP – modified risk tobacco product).

Philip Morris International (PMI) predvodi transformaciju duhanske industrije u cilju stvaranja budućnost bez duhanskog dima, koja podrazumijeva da se cigarete zamjene bezdimnim proizvodima. Od toga bi korist imali prije svih punoljetni pušači, koji bi inače nastavili pušiti, ali i društvo u cjelini, kompanija i njeni dioničari.

PMI gradi budućnost na novoj kategoriji proizvoda bez dima koji, iako nisu bez rizika, predstavljaju mnogo bolji izbor od nastavka pušenja. Putem multidisciplinarnog pristupa razvoju proizvoda, najmodernijim objektima i naučnim dokazima, PMI nastoji osigurati da proizvodi bez dima zadovoljavaju očekivanja potrošača i stroge regulatorne zahtjeve. PMI-jev portfolio bezdimnih proizvoda uključuje sistem za zagrijavanje duhana, ali i uređaje koji sadrže nikotin, ali ne i pravi duhan.

Od 31. marta 2019. PMI procjenjuje da je oko 7,3 miliona punoljetnih pušača širom svijeta već potpuno prešlo s cigareta na taj proizvod koji zagrijava duhan, a trenutno je dostupan za prodaju na 47 ključnih tržišta pod brendom IQOS.