Financijska policija i porezna uprava kontrolirat će novčane tokove u Aluminiju

Financijska policija i porezna uprava kontrolirat će novčane tokove u Aluminiju

MOSTAR, 31. srpnja (FENA) – Federalna vlada upoznala se, na današnjoj sjednici u Mostaru, a informacijom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o trenutnom stanju u privrednom društvu Aluminij d.d. Mostar.

Sastavni dio ove informacije su i Prijedlog koji je upućen Vladi putem resornog ministarstva 25.7.2019. godine, izvještaji o stanju u društvu od 29.7.2019. godine i o provedenoj proceduri gašenja proizvodnje, kao i Izvještaj o novčanim tokovima društva Aluminij d.d. Mostar za period od 1.1.2019. do 10.7.2019. godine od 16.7.2019., priopćeno je iz Vlade FBiH.

Doneseno je više zaključaka, pa je Financijska policija Federacije BiH zadužena da izvrši uvid u Aluminiju d.d. Mostar, kontrolu svih novčanih tokova, ugovora i računa, s posebnim osvrtom na sve prilive i odlive novčanih sredstava do 10.7.2019. godine, kada je ugašena proizvodnja. Od Financijske policije Federalna vlada traži da ispita i utvrdi činjenično stanje, na osnovu čega će biti poduzete odgovarajuće mjere i aktivnosti, i da je o tome informira.

Istu je obvezu dobila i Porezna uprava Federacije BiH.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je zaduženo da izvrši analizu stanja u Aluminiju, sa akcentom na razdoblje od 1.1.2019. do 1.8.2019. godine i da po potrebi, nakon izvještaja Financijske policije i Porezne uprave, predloži Vladi Federacije BiH pozivanje na odgovornost pojedinaca zbog nastale štete.

Vlada FBiH se upoznala i s aktom JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar od 29.7.2019. godine pod naslovom Suglasnost na reprogramiranje duga iz 2019. godine Aluminija d.d. Mostar prema JP HZHB d.d. Mostar i zadužila Nadzorni odbor i Upravu ovog društva da postupe prema pozitivnim zakonskim propisima.

Upoznala se i s aktom Aluminija d.d. Mostar od 25.7.2019. godine pod naslovom Prijedlog koji se upućuje Vladi FBiH putem resornog ministarstva, i suglasna je da se uveže radni staž svim uposlenicima koji u skladu sa zakonom idu u mirovinu do kraja 2019. godine.Aluminij d.d. Mostar je zadužen da Vladi FBiH dostavi precizan popis uposlenika, ovjeren od Zavoda penzijskog invalidskog osiguranja, koji su stekli uvjete na bilo koji način, za odlazak u mirovinu, do 31.12.2019. godine, navodi se u priopćenju.