GIKIL – Modernizacija pogona na fabrici Koksara

GIKIL – Modernizacija pogona na fabrici Koksara

LUKAVAC, 10. oktobra (FENA) – Na pogonu fabrike Koksara instalirana je nova centrifuga za izdvajanje soli amonsulfata čime je postignut sigurniji rad postrojenja, saopćeno je iz Global Ispat Koksne Industrije d.o.o. Lukavac (GIKIL).

Po riječima menadžerice za okoliš Emre Halilović, ovime je završena prva faza još jednog vrijednog projekta koji će pored tehnološko-sigurnosnih vrlo brzo polučiti i značajne rezultate s ciljem zaštite okoliša.

– Puštanje u rad nove centrifuge urađeno je od renomirane firme iz Njemačke, koji su potom izvršili i obuku našeg osoblja. Ovime je okončan značajan dio poslova na ovom pogonu, ujedno je završena i sanacija skladišta amonsulfata, a već je započeta i rekonstrukcija saturatora i prateće opreme, tako da ćemo narednih mjeseci moći reći da smo zaokružili jedan od većih projekata u GIKIL-u na kojima smo vrijedno radili u proteklom periodu – istakla je Halilović.

Pored modernizacije pogona amonsulfata u planu je i optimizacija kompletnog postrojenja biološkog prečišćavanja otpadnih voda iz fabrike Koksara, što predstavlja i jednu od obaveza iz vodne dozvole koja je GIKIL-u izdata u februaru.

– U toku je evaluacija ponuda i izbor izvođača radova i za ovaj veoma vrijedan projekat čijim završetkom će svi izlazni parametri potpuno zadovoljiti zakonski propisane norme i granične vrijednosti biohemijskog sastava otpadnih voda – pojasnila je Halilović, te dodala da se u skorijem periodu očekuje i zvanična posjeta Komisije za ocjenu zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole, formirane od Federalnog ministarstva okoliša i turizma, koja će također biti u prilici da se tokom obilaska uvjeri u sve poduzete aktivnosti i radove na terenu, te pozitivne pomake koje je GIKIL napravio u posljednjih godinu dana.

Od ukupno 47 projekata za siguran i okolinski prihvatljiv rad GIKIL-a koje je uprava kompanije pokrenula u augustu prošle godine, završena su čak 43, a u toku su radovi i na preostala četiri projekta, navode iz GIKIL-a.