Hagelberg: Kontinuirana podrška BiH u razvoju održivog poslovanja

Hagelberg: Kontinuirana podrška BiH u razvoju održivog poslovanja

SARAJEVO, 14. juna (FENA) – Prvi SDG Business Week 2019 je nastavak promocije ciljeva održivog razvoja i Prve poslovne SDG konferencije, koja je prošle godine okupila više od 400 učesnika, kao i eminentne predavače iz cijelog svijeta.

Događaj organizuje UNDP u Bosni i Hercegovini uz podršku Vlade Švedske. Implementacija Agende 2030 i ciljeva održivog razvoja prioritet je za Švedsku, kako za unutrašnju tako i vanjsku politiku. Sa 1,1 miliona eura Švedska podržava SDG projekt u BiH koji provodi UNDP.

Vlada Švedske odlučna je da sprovodi mjere koje vode ka ostvarenju/realizaciji ciljeva održivog razvoja, ali jednako predano podržava druge, pa tako i BiH, da napreduju u tom pravcu.

Ambasador švedske u BiH Anders Hagelberg ističe da su ciljevi održivog razvoja jedan globalni izazov.

– To znači da se svaka vlada pojedinačno obavezala da će dati svoj doprinos, te ciljeve održivog razvoja i Agendu 2030 staviti na vrh prioriteta i da će oni postati smjernica u sveukupnom političkom angažmanu svake vlade. To znači da bi u Švedskoj Agenda 2030 trebala biti relevantna pri donošenju svih političkih odluka. Oni su također odrednica i u našem međunarodnom angažmanu – rekao je Hagelberg u izjavi za medije.

Ističe da ono što Švedska radi u Bosni i Hercegovini u velikoj mjeri je vezano za Agendu 2030 i ciljeve održivog razvoja. Jedan od primjera je ono što rade u oblasti okoliša – doprinose energetskoj efikasnosti u Bosni i Hercegovini, što je u velikoj mjeri pitanje ispunjavanja njihovih obaveza vezanih za SDG i Agendu 2030.

Hagelberg je rekao da je Bosna i Hercegovina prije nekoliko godina, skupa sa gotovo svim zemljama u svijetu, potpisala dokument o ciljevima održivog razvoja.

– Istovremeno, može se reći da je očigledno da naš doprinos ovoj zemlji treba biti u skladu sa Agendom 2030, ali je isto tako očigledno da mi očekujemo da sama Bosna i Hercegovina stavi ciljeve održivog razvoja na vrh liste prioriteta. Zalažemo se kako bi BiH mogla to da uradi – podvukao je ambasador.

Naglašava da se sve vrti oko održivog razvoja, a da bi se on učinio održivim potrebna je dugoročna perspektiva. Što se tiče konkurentnosti zemalja ili pojedinačnih kompanija, smatra da je nemoguće neispuniti ciljeve održivog razvoja.

– Na dugoročnu konkurentnost svake zemlje i svake kompanije mora se gledati iz perspektive održivosti. Kratkoročna dobit može biti moguća ali je ona i veoma kratkoročna. Ovdje bih se želio osvrnuti na investicije u termoelektrane. Ja zaista ne vjerujem da je to dugoročno održivo niti, da doprinosti konkurentnosti zemlje kao što je BiH – objasnio je.

Vjeruje da su ciljevi održivog razvoja i Agenda 2030 odlična smjernica za svaku vladu.

– To je zaista dobra početna tačka za određivanje političkih prioriteta u društvu. Drugo,  smatram da tu nema alternative. Treće, mislim da su mnoge zemlje već pokazale da je moguće unaprijediti stanje okoliša u svakoj pojedinoj zemlji, te smatram da je vrijeme za stvarni angažman i vrijeme da se stavi naglasak na  pitanja okoliša – rekao je Hagelberg.

Također, smatra da svijest ljudi o ovome problemu raste iz dana u dan. Naprimjer, postalo je očigledno za vrijeme nedavnih izbora za EU parlament da su pitanja okoliša i klimatskih promjena postali tema broj jedan u mnogim zemljama. Tako je bilo u Danskoj, a političke stranke koje ne mogu ponuditi odgovarajuće odgovore u vezi sa  stanjem okoliša gube u mnogim evropskim zemljama.

– Meni je potpuno očigledno da je vrijeme da političari u Bosni i Hercegovini stvarni naglasak stave na okoliš i klimatske promjene. Naravno, okoliš i klimatske promjene su tek neki od mnogih ciljeva održivog razvoja koji se trebaju ispuniti. Agenda 2030 je dosta obimna ali smatram da je u zemlji poput BiH, jedno od najvažnijih pitanja okoliš – navodi ambasador.

Vjeruje da privrednicima i preduzetnicima iz Bosne i Hercegovine moraju razmišljati iz perspektive održivosti, te iz perspektive dugoročnosti kako bi shvatili da se svijet mijenja i da potrošači više ne prihvataju da kupuju proizvode koji nisu proizvedeni u skladu s okolišnim politikama. Oni očekuju od proizvođača da proizvode časno.

– Pored toga, potrebno se osvrnuti na pitanja dostojanstvenih poslova i dostojanstvenog rada. Sve više i više potrošača postaje svjesno uslova među proizvođačima. Mi smatramo da je potrebna bliža saradnja između poslodavaca, zaposlenih, sindikata i predstavnika vlasti kako bi se stvorila dostojanstvena radna mjesta. Svi trebamo više takvih radnih mjesta – rekao je Hagelberg.

Dodaje da je potrebna saradnja svih partnera, vladavina zakona i prikladno okruženje.

– Tako se u većini slučajeva stvaraju dostojanstvena radna mjesta i siguran sam da će dugoročno to zahtijevati i potrošači. Kako bi se među kompanijama stvorila konkurentnost ovi aspekti se moraju više uzeti u obzir – zaključio je Hagelberg.