Porezna uprava FBiH – U Federaciji 516.346 zaposlenih

Porezna uprava FBiH – U Federaciji  516.346 zaposlenih

SARAJEVO, 19. juna (FENA) – Po podacima Porezne uprave FBiH, ukupan broj zaposlenih u Federaciji na dan 15. juna 2020. po prebivalištu osiguranika iznosi 516.346.

Navode da je od početka pandemije u Federaciji BiH na dan 5. maja 2020. zabilježen najmanji broj zaposlenih od 507.607. U međuvremenu broj zaposlenih je povećan i na dan 15. juna 2020. (prema prebivalištu osiguranika) veći je za 8.739.

Objavljeni podaci o zaposlenim osobama su kreirani na osnovu obrazaca koji su procesuirani do posljednjeg statusa i proslijeđeni nadležnim vanbudžetskim fondovima. Razlika u broju zaposlenih prema prebivalištu i mjestu rada, zasnovana je na proceduri generisanja i vrsti podataka.

– Naime, broj zaposlenih se bazira na prebivalištu zaposlenika (JMBG) bez obzira gdje je osoba zaposlena (u općini prebivališta ili drugoj općini ili u istom kantonu ili drugom kantonu), a broj zaposlenih prema mjestu rada, odnosno prema mjestu poslodavca (JIB-a), generisan je prema broju zaposlenih kod obveznika uplate doprinosa, bez obzira da li se radi o punom ili nepunom radnom vremenu, ili gdje uposlenik ima prebivalište (može biti iz općine gdje je zaposlen, ali može biti iz druge općine ili drugog kantona), tako da je razlika u broju za onu vrijednost koja odgovara broju osoba koje imaju dva ili više radnih mjesta sa nepunim radnim vremenom – saopćeno je iz Porezne uprave FBiH.