Prvi u regionu razvili softver za podnošenje i upravljanje tranzitnim NCTS-5 deklaracijama

Prvi u regionu razvili softver za podnošenje i upravljanje tranzitnim NCTS-5 deklaracijama

BANJA LUKA, 27. jula (FENA) – Početak primjene Zakona o carinskoj politici BiH, a samim tim i NCTS-5 novog provoznog sistema zvanično počinje 1. augusta ove godine. Firma iz Bosne i Hercegovine prva je u regionu razvila softver za podnošenje i upravljanje tranzitnim NCTS-5 deklaracijama.

Novi elektronski provozni sistem (NCTS) podrazumijeva obradu carinskih tranzitnih deklaracija bez papira. To znači da će svi učesnici u elektronskom provozu, u novi sistem u Upravi za indirektno oporezivanje (UIO) BiH slati provozne deklaracije isključivo elektronskim putem.

Takvi dokumenti moraju biti potpisani digitalnim kvalifikovanim potpisom koji izdaje UIO, kako bi imali istu pravnu snagu kao i dokumenti koji se predaju putem papira i koji su ovjereni potpisom i pečatom.

Kompanija Lanaco iz Banje Luke jedina je od UIO BiH verifikovana firma koja je razvila softver “YoUCC” (Your Unified Customs Code) koji omogućava olakšano popunjavanje, podnošenje i upravljanje deklaracijama u NCTS-5 sistemu.

– Prva država u regionu koja ulazi u primjenu NCTS-5 je BiH, a sve države EU i potpisinice konvencije o zajedničkom provozu dužne su da implementiraju NCTS-5 od 1. decembra 2023. godine. Trenutno u regionu sve zemlje koriste NCTC fazu 4. Nakon godinu dana rada na nacionalnom nivou BiH će pristupiti konvenciji o zajedničkom provozu – ističu iz kompanije Lanaco.

YoUCC aplikacija koju je razvila kompanija Lanaco, a koristi se za NCTS-5 deklaracije, razvijena je prema standardima koja je propisala EU tj. DGTAXUD institucija, samim tim je kompatibilna i može se koristiti u bilo kojoj državi EU ili potpisnici konvencije.

Na taj način Lanaco je još jednom pokazao svoje sposobnosti razvoja sopstvenih proizvoda i plasiranja na globalnom nivou, te dokazao da BiH ima itekako kvalitetne proizvode iz IT sektotra koji su konkurentni na međunarodnom tržištu.

– BiH kao i Lanaco postavili su se kao lideri u primjeni i implementaciji NCTS-5 sistema, kako u regionu tako i u Evropi – navode iz kompanije Lanaco.

Cilj YoUCC aplikacije je da omogućava jednostavan proces slanja, izmjena, pretraga, praćenja statusa elektronskih tranzitnih deklaracija podnesenih u NCTS 5 sistem.

Nezavisan servis u sklopu aplikacije vrši digitalno potpisivanje deklaracije elektronskim potpisom, zadovoljenjem propisanih standarda potpisa od UIO BiH.