Skupština Brčkog usvojila Izvješće o radu JP ‘Ceste Brčko’

Skupština Brčkog usvojila Izvješće o radu JP ‘Ceste Brčko’

BRČKO, 30. svibnja (FENA) – U nastavku 48. redovite sjednice Skupština Brčko distrikta usvojila je Izvješće o radu s financijskim poslovanjem JP “Ceste Brčko” za 2018. godinu uz Zaključak kojim je zadužila ovo poduzeće da u suradnji s Vladom pripremi i Skupštini dostavi odluku o raspodjeli neto dobiti iz 2018. godine, priopćeno je u četvrtak iz te skupštine.

Zaključkom je precizirano da se dio neto dobiti planira za sanaciju opreme mosta Brčko-Gunja prema Elaboratu o obavljenom glavnom pregledu mosta, dio sredstava za realizaciju projekata rehabilitacije i rekonstrukcije cestovne infrastrukture na području Brčko distrikta, a dio sredstava za otklanjanje loših tehničkih rješenja koja se odnose na glavni projekt izgradnje obilaznice oko Brčkog prema kome su izvedeni radovi.

– Skupština se kao osnivač opredijelila da obveže JP ‘Ceste Brčko’ i Vladu Brčko distrikta da pripreme odluku o raspoređivanju ostvarene dobiti u iznosu od 5.600.000 maraka na način da dio novca ide za sanaciju postojećeg Savskog mosta, dio za cestovnu infrastrukturu za projekte koji posjeduju građevinsku dozvolu i da se dio sredstava predvidi za otklanjanje uočenih nedostatak na trasi obilaznice nakon što se obavi tehnički prijam ove prometnice – rekao je Esed Kadrić, predsjednik Skupštine u izjavi medijima.

Zaključkom je precizirano da je rok za realizaciju zadataka 15 dana.

Skupština je dala suglasnost i na završni račun JP “Ceste Brčko” za 2018. godinu, a uz manje korekcije predloženog teksta zastupnici su dali i suglasnost na Odluku o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mjesta u ovom poduzeću.