U okviru projekta ‘100 najvećih u BiH’ održana konferencija o izazovima izvoza

U okviru projekta ‘100 najvećih u BiH’ održana konferencija o izazovima izvoza

SARAJEVO, 4. septembra (FENA) – I ove godine u okviru projekta “100 najvećih u BiH”, koji organizuju Poslovne novine iz Sarajeva u suorganizaciji Vanjskotrgovinske komore BiH i LRC-a, održana je treća regionalna panel konferencija pod nazivom “Izazov izvoza – Moramo naprijed”.

S obzirom na aktuelnu situaciju u vezi sa pandemijom izazvanom koronavirusom, ovogodišnja konferencija održana je online i okupila je oko 150 učesnika iz BiH i regiona.

Direktor Poslovnih novina i član Uprave LRC Group Emil Kučković izjavio je da je cilj konferencije da međugraničnu saradnju, izvoz, ekonomiju i mišljenje uspješnih privrednika vratimo u fokus javnosti, pošaljemo poruku o važnosti izgradnje zajedničkog regionalnog ekonomskog prostora, zasnovanog na slobodi kretanja ljudi, robe, usluga i kapitala, i ukažemo na potrebu da se sve ovo što prije realizuje kako bismo obezbijedili što brži oporavak zapadnobalkanskih ekonomija.

Predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH Vjekoslav Vuković rekao je da će oporavak preduzeća i cjelokupne ekonomije BiH uveliko zavisiti od oporavka preduzeća u zemljama Evropske unije, odnosno tržišta koje je glavni vanjskotrgovinski partner BiH i nosi 72 posto ukupnog izvoza BiH.

Generalni sekretar Komorskog investicionog foruma zapadnog Balkana Safet Gerxhaliu istakao je da zapadni Balkan mora ojačati dijalog i eliminisanje ekonomskih barijera, te promovisati regionalnu saradnju kao glavni mehanizam za bolju budućnost.

Na ovo se nadovezao direktor Sektora za strateške analize, usluge i internacionalizaciju Privredne komore Republike Srbije Mihailo Vesović, koji je istaknuo važnost implementacije slobodnog kretanja robe, usluga, kapitala i ljudi na kojem se gradi EU.

Glavni savjetnik Upravnog odbora Privredne komore Sjeverne Makedonije za ekonomska pitanja Zoran Jovanovski, naglasio je da je COVID-19 pandemija samo ubrzala tektonske tehnološke i komunikacijske promjene globalne ekonomije koje su već bile u toku, te da je promjena biznis modela i strukture nacionalnih ekonomija neizbježna posljedica tog procesa.

Nahid Unkić, direktor firme Herceg d. o. o. iz Srebrenika koja je izrasla u najvećeg proizvođača PVC i ALU stolarije u BiH, rekao je da, iako su izgubili mjesec u obimu proizvodnje i izvoza, nisu otpuštali radnike, a da u drugoj polovini godine očekuju stabilizaciju i nadaju se da će sustići prošlogodišnje rezultate poslovanja.

Predsjednik Privredne komore FBiH Mirsad Jašarspahić na kraju je dodao da je ova situacija, ma koliko bila prijetnja, još više prilika da se bh. kompanije bolje i značajnije pozicioniraju kada su u pitanju lanci dobavljača u metalsknoj, a pogotovo u automobilskoj industriji.

– Trenutno su lanci dobavljača prekinuti i radi se na formiranju novih. Naše kompanije to moraju iskoristiti, uvažavajući svoje prednosti ali i greške iz prethodnog perioda, te se pokušati pozicionirati što bolje. Prema našim saznanjima, naše kompanije dobijaju zahtjeve za ponude, ali i ponude za određene materijale i usluge sa puno više strana nego ranije – smatra Jašarspahić.

Sa konferencije je poslana poruka javnosti i privrednicima zemalja regiona da bez obzira na ekonomsku krizu koja je zadesila cijeli svijet “moramo naprijed”, kao i da smo zavisni ekonomski jedni od drugih i saradnja je pitanje opstanka svih nas.