Utjecaj poslovanja velikih kompanija na društvo i ekonomiju

Utjecaj poslovanja velikih kompanija na društvo i ekonomiju

SARAJEVO – Multinacionalne kompanije širom svijeta u svoje lokalne podružnice, s ciljem uspješnog poslovanja, nastoje prenijeti ne samo kompetitivne tehnologije, nego i dobre i pozitivne globalne prakse poslovanja.

Jedan takav primjer je i Coca-Cola u Bosni i Hercegovini. Nova Studija o socio-ekonomskom utjecaju Coca-Cole Bosni i Hercegovini u 2019., koju je Coca-Cola predstavila prvi put virtualno tokom ovog mjeseca, pokazala je da ta kompanija stvara 0,5 posto BDP-a zemlje, odnosno da je ukupna vrijednost direktnog i indirektnog utjecaja Coca-Cole u obliku plata, poreza i dobiti protekle godine, iznosila 186 miliona KM.

To znači da je ona svojim direktnim i indirektnim doprinosom osigurala 1,3 posto ukupnih poreznih doprinosa uplaćenih u Bosni i Hercegovini u 2019.

Tvrde da najveću korist od Coca-Colinog poslovanja na lokalnom tržištu ima država, budući da Coca-Cola direktno i indirektno podržava stvaranje 79 miliona KM poreznih prihoda države. Porezi čine čak 52 posto ukupnog doprinosa dodane vrijednosti Coca-Cole u Bosni i Hercegovini.

Utjecaj na društvo i ekonomiju ima svaka privredna aktivnost u manjem ili većem obimu. Najveći utjecaj svakako imaju one kompanije koje imaju široko razvijen lanac vrijednosti – kako geografski, tako i kvantitativno po broju ljudi koji su uključeni.

Velike kompanije su pokretači velikih promjena i pozitivnih pomaka u društvu i upravo od lanca vrijednosti i razvijenosti njegovih osnovnih elemenata (ulazne logistike – dobavljača, operacija, odlazne logistike – kupaca/potrošača, marketinga i prodaje i usluga) zavisi i učešće velikih kompanija u kreiranju boljeg ekonomskog okruženja. To je direktni pokazatelj koliko je jednostavno (ili pak nije jednostavno) poslovati u jednoj državi.

Coca-Colin lanac vrijednosti u Bosni i Hercegovini uključuje više od 14.000 kupaca, potvrdila je studija. Također, u Bosni i Hercegovini Coca-Cola sarađuje sa ukupno 513 dobavljača od čega je 381 lokalni dobavljač. Proizvodnja se odvija u punionici u Sarajevu, dok se distribucija obavlja putem tri prodajno-distribucijska centra u Banjoj Luci, Mostaru i Tuzli, kojima se uz prodajno-administrativni centar u Bihaću osigurava snabdjevenost Coca-Colinim proizvodima svih dijelova Bosne i Hercegovine.

Sve podatke iznesene u Studiji o socio-ekonomskom utjecaju Coca-Cole u BiH u 2019., analizirala je specijalizirana konsultantska kuća Steward Redqueen kako bi utvrdila na koji način Coca-Cola doprinosi privredi uopšte i lokalnim zajednicama konkretno. Steward Redqueen je analizirao kako poslovanje Coca-Cole u Bosni i Hercegovini doprinosi u smislu radnih mjesta i prihoda u cijeloj državi.

Metodologija uključuje i analizu kako dugoročna strategija razvoja poslovanja kompanije, na održiv način podržava proizvodni sektor u zemlji. Kao prva velika kompanija u Bosni i Hercegovini koja je izradila obimnu studiju o socio-ekonomskom utjecaju i predstavila je javnosti, te nastavila da izvještava i objavljuje rezultate analiza o svom utjecaju, Coca-Cola je ponovo podigla kriterije u smislu društveno-odgovornog poslovanja i transparentnog poslovnog izvještavanja u BiH.