Vlada FBiH: Milion maraka za struju, plaće i održavanje opreme u Aluminiju

Vlada FBiH: Milion maraka za struju, plaće i održavanje opreme u Aluminiju

MOSTAR, 5. decembra (FENA) – Vlada FBiH usvojila je informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o zahtjevu Aluminija d.d. Mostar za financijsku pomoć u vidu grant sredstava.

Danas je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zaduženo da Federalnom ministarstvu financija podnese zahtjev za dodjelu 400.000 maraka iz tekuće rezerve za isplatu sredstava Aluminiju za financiranje troškova električne energije za tri mjeseca, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Također, Federalno ministarstvo financija je obavezano da, nakon što dobije zahtjev od Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, pripremi i dostavi za prvu narednu sjednicu Vlade FBiH, na razmatranje i usvajanje, odluku o odobravanju izdvajanja ovih sredstava.

To federalno ministarstvo zaduženo je i da pripremi i Vladi FBiH na usvajanje dostavi odluku o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH u iznosu od 600.000 maraka za isplatu dviju plaće i održavanje opreme u Aluminiju, stoji u saopćenju.