Vlada FBiH – Odobren plasman kreditnih sredstava subjektima male privrede

Vlada FBiH – Odobren plasman kreditnih sredstava subjektima male privrede

SARAJEVO, 3. februara (FENA) – Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, odobrila plasman sredstava koja su na depozitnom računu kod Razvojne Banke FBiH i vode se na kontu “Dugoročni namjenski depozit Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta”, radi realizacije Programa “Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta”

Kreditni poticaji, kao državna pomoć male vrijednosti, bit će dodjeljivani na period do sedam godina, s grejs periodom do dvije godine i kamatnom stopom od 0,9 posto.

Cilj ovog kreditnog programa je pružanje finansijske podrške subjektima male privrede za produktivnije poslovanje i rast privrednih aktivnosti, a neophodna su im dodatna ulaganja u osnovna sredstva. Dodatna ulaganja će omogućiti pokretanje nove i održavanje postojeće proizvodnje, pružanje usluga, veće iskorištavanje kapaciteta, održavanje postojećih radnih mjesta i postojećeg broja subjekata male privrede i novo zapošljavanje. Kredit se daje na bazi komisione kreditne linije putem Razvojne banke FBiH. Do 30 posto odobrenih kreditnih sredstava subjekti male privrede moći će koristiti za nabavku repromaterijala.

Kriteriji za raspodjelu sredstava su vrsta djelatnosti, namjena utroška sredstava, povećanje zaposlenosti, pripadnost ciljnoj grupi, broj zaposlenih, ravnomjerniji regionalni razvoj, te dosadašnji poticaji Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta u posljednjih pet godina.

Sredstva su namijenjena subjektima male privrede definisane po Zakonu o poticanju razvoja male privrede i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima, koji imaju sjedište na području FBiH i najmanje dva zaposlena na neodređeno vrijeme.

Javni konkurs za dodjelu finansijskih sredstava raspisuje resorno federalno ministarstvo, kojem se i podnose zahtjevi za dodjelu kredita.

U obrazloženju Odluke je navedeno da je od 2008. do kraja 2019. godine za realizaciju Programa “Kreditni poticaj razvoja, poduzetnistva i obrta”, ukupno izdvojeno i preneseno na depozitni račun kod Razvojne banke FBiH, na konto “Dugoročni namjenski depozit Vlade FBiH – Federalno ministarstvo razvoja, poduzetnistva i obrta”, 25.648.465 KM.

Kreditna sredstva po ovom programu predstavljaju instrument državne pomoći u obliku kredita s preferencijalnom kamatnom stopom. Intenzitet državne pomoći sadržan je u razlici između referentne i kamatne stope planirane Programom. Ova državna pomoć dodjeljuje se korisnicima po u skladu sa Uredbom o namjeni, kriterijima i uslovima za dodjelu državne pomoci u Federaciji BiH, prema kojoj iznos državne pomoći pojedinom privrednom subjektu ne prelazi 200.000 eura u razdobiju od tri uzastopne fiskalne godine, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.