Vlada FBiH – Saglasnost za prijem radnika u rudnicima

Vlada FBiH – Saglasnost za prijem radnika u rudnicima

SARAJEVO, 17. oktobra (FENA) – Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o prijemu radnika u JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU Kakanj d.o.o. Kakanj, ZD RMU Đurđevik d.o.o. Đurdevik, ZD RMU Zenica d.o.o. Zenica i ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla.

Data je saglasnost za prijem ukupno 268 radnika u ZD RMU Kakanj d.o.o. Kakanj, za 168 radnika u Pogonu jama Haljinići, 67 radnika u PK Vrtlište, 14 radnika u Pogonu Separacija, četiri radnika u Pogonu Održavanje i 15 radnika u Stručnim službama), a saglasnost nije data za prijem 44 nova radnika (27 radnika Pogon jama Haljinići, 13 radnika PK Vrtlište i četiri radnika pogon Separacija).

Saglasnost je data i za prijem ukupno 42 radnika u ZD RMU Đurđevik d.o.o. Đurdevik, od toga 27 radnika na PK Višća, 15 radnika u Jami Đurdevik, a saglasnost nije data za prijem 20 novih radnika na određeno vrijeme, a prema Programu sufinansiranja (dva VSS i 18 SSS).

U ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla odobren je prijem ukupno 105 radnika i to 35 radnika na PK Dubrave, 35 radnika na PK Šikulje i 35 radnika u Jami Mramor.

U ZD RMU Zenica d.o.o. Zenica odobreno je zapošljavanje jednog radnika, supruge poginulog rudara, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.