VTKBiH priprema online sajmove za sektore drvoprerade i metaloprerade

VTKBiH priprema online sajmove za sektore drvoprerade i metaloprerade

SARAJEVO, 27. augusta (FENA) – Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTKBiH) objavila je početak implementacije projekta „Podrška internacionalizaciji MSP-a iz BiH organiziranjem online sajmova za MSP iz sektora drvoprerade i metaloprerade“, u okviru kojeg će se, prvi put u Bosni u Hercegovini, održati dva specijalizirana online sajma za ove sektore.

Projekt je nastao pod okriljem Mehanizma za podršku implementaciji strategija razvoja MSP (SIEM), a u sklopu programa „Evropski akt o malom biznisu“ (okvir strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini) koji finansira Švedska, posredstvom Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida), a provodi Agencija za razvoj preduzeća Eda iz Banje Luke.

S obzirom na ranija pozitivna iskustva u suorganizaciji međunarodnih online b2b događaja koje posjeduje VTKBiH kao koordinator BITNET konzorcija Evropske preduzetničke mreže (EEN), realizaciju online sajma sprovodit će u okviru i koristeći platformu EEN mreže.

Ciljevi projekta su predstavljanje proizvoda (galerija fotografija) i profila minimalno 15 izvozno orijentiranih MSP-a iz sektora namještaja i drvoprerade BiH, te jednog broja velikih izvoznih poduzeća iz tog sektora, privlačenje i registracija zainteresiranih poslovnih ‘posjetilaca’ iz inozemstva, tj. kupaca ili ponuđača, te organiziranje online b2b susreta, a sve u cilju podsticanja internacionalizacije i povećanja izvoza bh. kompanija.

Online sajam za sektor namještaja i drvoprerade u BiH pod nazivom Match & Furnish 2020 bit će održan 21. i 22. oktobra ove godine, a rok za dostavu prijava je četvrtak, 10. septembar. Svi detalji u vezi načina prijave i potrebne dokumentacije objavljeni su na web stranici VTKBiH. U toku naredne sedmice bit će objavljen i javni poziv bh. kompanijama za učešće na online sajmu za sektor metaloprerade.