FARMA II projekt – Proizvodnja mlijeka u BiH postaje sve modernija

FARMA II projekt – Proizvodnja mlijeka u BiH postaje sve modernija

SARAJEVO, 27. augusta (FENA) – Uz podršku Sweden/USAID FARMA II projekta, 120 članova Udruženja poljoprivrednih proizvođača – mljekara Republike Srpske prelazi na slobodni uzgoj stoke i počinju koristiti web aplikaciju za optimizaciju ishrane goveda za vrijeme laktacije.

Osim toga, 20 poljoprivrednika će biti osposobljeno i opremljeno za vršenje umjetne oplodnje u njihovim stadima.

Ovih dana, uposlenici Udruženja poljoprivrednih proizvođača – mljekara Republike Srpske (RS) ubrzano rade. Oni se bave nečim što nije učinjeno već više od 10 godina.

Uz podršku Sweden/USAID FARMA II projekta, održavaju obuku o umjetnoj oplodnji krava. Njihovi ciljevi su da pomognu poljoprivrednim proizvođačima da postanu samostalniji, povećaju prinose i zaradu, te poboljšaju kvalitet mlijeka.

Po riječima Aleksandra Marića, sekretara udruženja iz Banje Luke, osposobljavanje poljoprivrednika za izvođenje vještačke oplodnje donijeće nekoliko prednosti.

– Poljoprivrednici će moći vršiti oplodnju kada su krave plodne, bez obzira da li je veterinar dostupan ili ne. Također, moći će odabrati bolje gene. Na taj način će moći da brže povećaju svoje stado, smanjiće troškove umjetne oplodnje i imaće veću zaradu – dodao je Marić.

Sweden/USAID FARMA II projekt će također štampati priručnik za umjetnu oplodnju, koji će se koristiti kao referentni dokument nakon završetka treninga.

Podrška koju pruža FARMA II se odnosi i na modernizaciju prehrane i uzgoja stoke.

– Sada razvijamo web aplikaciju koja će pomoći farmerima da pripreme optimalnu mješavine hrane za stoku na osnovu stočne hrane koju imaju na raspolaganju, bilo da je to kukuruz, sijeno, silaža ili koncentrat. Aplikacija će, na primjer, uzeti u obzir prosječnu veličinu životinje i fazu laktacije, a ti će se parametri koristiti za stvaranje optimalne mješavine stočne hrane, što će povećati prinose i kvalitet mlijeka i učiniti gazdinstva profitabilnijim – naveo je Marić.

Dodao je da će uporedo s tim dati i smjernice za slobodni uzgoj stoke, u skladu sa EU normama i dobrom poljoprivrednom i higijenskom praksom u proizvodnji mlijeka.

– To će rezultirati boljim zdravljem stada, većom proizvodnjom mlijeka i boljom reprodukcijom. Također, to će nam pomoći da se pripremimo i za integraciju u EU kada god do nje došlo – kazao je Marić.

Farmeri, njih 120 koji će proći obuke, imaju od 20 do 300 krava, a njihova edukacija je dobar početak.

Udruženje poljoprivrednih proizvođača – mljekara Republike Srpske ima ukupno 500 članova. Godišnje proizvedu oko 40 miliona litara mlijeka koje prodaju prerađivačima mlijeka, uključujući Mlijekoprodukt, Meggle i MI99. Njihova proizvodnja čini 15 posto od ukupno proizvedenog mlijeka u BiH i žele je povećati.

Tri različite obuke bit će održane od augusta do septembra 2020. Očekuje se da će do kraja godine svoju proizvodnju povećati za najmanje dva posto, a još mnogo više u godinama koje dolaze.

Gledajući u budućnost, također planiraju uspostaviti online registar stada za praćenje istorije svake životinje i poboljšanje kvaliteta stada stavljanjem fokusa na reprodukciju zdravijih i jačih krava i bikova, saopćeno je iz FARMA II projekta.