Konferencija o novim tehnologijama u poljoprivredi i prehrambenoj industriji

Konferencija o novim tehnologijama u poljoprivredi i prehrambenoj industriji

SARAJEVO, 25. septembra (FENA) – Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu i Poljoprivredni fakultet Univerziteta Ege (Izmir, Turska), u saradnji s “Društvom za medicinski i biološki inžinjering BiH“ te Poljoprivrednim fakultetom Univerziteta u Beogradu organiziraju 30. Internacionalnu naučno-stručnu konferenciju poljoprivrede i prehrambene industrije pod nazivom “Smart agriculture systems, answers for forthcoming challenges“.

Za učešće na konferenciji prijavljeno je 95 radova iz oblasti poljoprivrede i prehrambene tehnologije iz više od šest zemalja. Izlaganja na konferenciji će imati neki od najpoznatijih svjetskih stručnjaka iz Njemačke, Španije, Italije, Turske, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Makedonije…

Fokus konferencije je na predstavljanju novih tehnologija u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji koje značajno usavršavaju ovaj sektor, čime se postižu bolji prinosi uz minimum korištenja prirodnih resursa. Jedino primjenom novih tehnologija u proizvodnji hrane može se adekvatno odgovoriti izazovima sadašnjice – sve većim potrebama za hranom i smanjenom količinom dostupnih prirodnih resursa, saopćeno je sa Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta.

Program konferencije, koja će biti održana u Sarajevu od 26. do 27. septembra, bit će realiziran kroz sekcije biljna proizvodnja, zootehnika, nove tehnologije u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji, prehrambena tehnologija.