Načelnik Smajić održao sastanak s ministrom Dedićem i direktorom Delićem

Načelnik Smajić održao sastanak s ministrom Dedićem i direktorom Delićem

SARAJEVO, 14. januara (FENA) – Načelnik Općine Vogošća Edin Smajić, zajedno sa saradnicima održao je sastanak u prostorijama ove lokalne zajednice s federalnim ministrom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudinom Dedićem i direktorom Agencije za vodno područje rijeke Save Sejadom Delićem.

Na sastanku je razgovarano o stanju u oblastima poljoprivrede i vodoprivrede na području općine Vogošća, te o podsticajima i kreiranju boljeg ambijenta za poljoprivredne proizvođače.

Smajić je izrazio zadovoljstvo, te je zahvalio na posjeti ministra Dedića i direktora Delića.

– U već pripremljenom programu Agencije koji će biti uskoro usvojen, predviđen je projekat čišćenja i produbljenja korita koji se tiču općina Novi Grad i Vogošća, na dijelu od Rajlovca do Vogošćanske petlje. Danas smo potencirali problem koji imamo u naselju Nova željeznička stanica a koji je, po našem mišljenju, najprioritetniji za rješavanje. Struka će u najkraćem periodu da ocijeni koji je to obim radova iz projektne dokumentacije, počevši od Vogošćanske petlje pa sve do naselja Svrake u dužini od 1,5 kilometara. Okvirno, riječ je o iznosu od 600.000 KM. Također, danas smo razgovarali o mogućoj saradnji u vezi sa zbrinjavanjem otpadnih voda, a kada je u pitanju poljoprivreda očekujemo intenzivniju saradnju u narednom periodu – naglasio je Smajić.

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić je zahvalio načelniku Smajiću koji ih je pozvao na današnji sastanak.

– Danas smo razgovarali o temama koje se tiču poljoprivrede i vodoprivrede. Sa naše strane, načelnik i njegovi saradnici su upoznati sa stanjem i mogućnostima kada je u pitanju ova godina u oblasti podrške poljoprivrednim proizvođačima, tako da smo se dotakli početka realizacije projekta IFADA, gdje Općina Vogošća ima mogućnosti i kapacitete da aplicira određene projekte koji će imati podršku od Federalnog ministarstva. Po pitanju vodoprivrede, fokus našeg razgovora je bio na finansijskom planu Agencije za vodno područje rijeke Save i projektima koje planiramo u ovoj godini u vezi sa uređenjem korita rijeke Bosne na kojem imamo rizične tačke koje stvaraju poplave i štete imovini građana ove općine – ističe Dedić.

Direktor Agencije za vodno područje rijeke Save Sejad Delić je kazao da je saradnja Agencije s općinama u slivnom području Save veoma dobra.