Općina Ilidža – Poljoprivrednom proizvodnjom ublažavati posljedice pandemije

Općina Ilidža – Poljoprivrednom proizvodnjom ublažavati posljedice pandemije

SARAJEVO, 20. aprila (FENA) – Općina Ilidža, kao socijalno osjetljiva ustanova, ustupila je na korištenje 30.000 kvadratnih metara neiskorištenog zemljišta u Sokolović-Koloniji u vlasništvu te općine, JP PD Butmir za sjetvu, kao jedan od načina ublažavanja posljedica pandemije koronavirusa.

Zemljište će biti iskorišteno u cilju povećanja poljoprivredne proizvodnje, da bi se nadomjestila eventualna nestašica poljoprivrednih proizvoda za najugroženije socijalne kategorije, koji su i najviše pogođeni trenutnim stanjem.

Načelnik Općine Ilidža Senaid Memić kazao je da je prvobitna namjera bila da se stanovnicima, koji izraze želju za poljoprivrednom proizvodnjom, dodjeli po jedna poljoprivredna obradiva cjelina od oko 300 metara kvadratnih da bi radom imali korist za sebe i svoje porodice.

– Obzirom da je sezona sijanja na izmaku, odlučeno je da se predmetno zemljište ustupi PD Bumiru, isključivo u cilju poljoprivredne obrade, čime će se efikasnije, ekonomičnije i potpunije iskoristiti – saopćeno je iz Općine Ilidža.

Uvažavajući dugogodišnju uspješnu saradnju, PD Butmir će imati obavezu da određenu vrijednost usjeva podijele socijalno ugroženom stanovništvu.

– Smatramo da je na ovaj način predmetno zemljište maksimalno iskorišteno i da će se, imajući u vidu da se radi o velikoj površini, osjetno pomoći najugroženijim kategorijama društva – navodi se.