U FBiH u jesenjoj sjetvi zasijano 32.867 hektara

U FBiH u jesenjoj sjetvi zasijano 32.867 hektara

SARAJEVO, 25. januara (FENA) – U jesenjoj sjetvi u 2022. godini u Federaciji Bosne i Hercegovine zasijano je  32.867 hektara, što je manje za 2,0 posto u odnosu na jesenju
sjetvu u 2021. godini.

Gledano po grupama usjeva, zasijana površina žita manja je za 0,5 posto, stočnog krmnog bilja za 8,6 posto i industrijskog bilja za 54,4 posto, dok je povećanje zasijanih povrsina zabilježeno kod povrtnog bilja za 3,8 posto u odnosu na jesenju sjetvu u 2021. godini.

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, zasijana površina ozimom pšenicom u 2022. godini veća je za 2,7 posto u odnosu na 2021. godinu.

U jesenjoj sjetvi u 2021. godini u Federaciji Bosne i Hercegovine zasijanih površina je bilo manje za 5,8 posto u odnosu na jesenju sjetvu u 2020. godini.