Ukupna poljoprivredna proizvodnja u FBiH u 2019. smanjena za 7,3 posto

Ukupna poljoprivredna proizvodnja u FBiH u 2019. smanjena za 7,3 posto

SARAJEVO, 13. aprila (FENA) – Ukupna poljoprivredna proizvodnja u Federaciji BiH u 2019. godini manja je
za 7,3 posto u odnosu na 2018. godinu. Biljna proizvodnja manja je za 9,0 posto, a stočarstvo je manje za 3,9 posto u odnosu na 2018. godinu.

U biljnoj proizvodnji, sanjenje proizvodnje se bilježi u svim granama, i to:u ratarstvu za 5,0 posto, u voćarstvu za 29,1 i vinogradarstvu za 2,2 posto u odnosu na 2018. godinu.

U ratarstvu je smanjena proizvodnja po svim grupama usjeva: žita za 8,3 posto, industrijsko bilje za 3,9, povrće za 0,5 i stočno-krmno bilje za 13,3 posto u odnosu na 2018. godinu.

U stočarstvu, gledano po vrstama uzgoja stoke, zabilježeno je povećanje proizvodnje u peradarstvu za 2,0 posto, dok je smanjenje zabilježeno u govedarstvu za 6,0 posto, svinjogojstvu i ovčarstvu za 2,4 i pčelarstvu za 15,1 posto u odnosu na 2018, pokazuju Podaci Federalnog zavoda za statistiku.